Slider

Tereny inwestycyjne na sprzedaż

Grupa Kapitałowa ZE PAK oferuje do sprzedaży tereny inwestycyjne Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi Zobacz więcej zdjęć     Obejrzyj film   Kompleks inwestycyjny Warenka Zobacz więcej zdjęć    Obejrzyj film   Kompleks gastronomiczno-hotelowy w Turku Zobacz więcej zdjęć   Budynek biurowy w Kleczewie Zobacz więcej zdjęć    Obejrzyj film   Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie Zobacz więcej zdjęć    Obejrzyj film

Wiceprezydent Banku Światowego w ZE PAK

Piątek 16 lipca br. upłynął pod znakiem wizyty przedstawicieli Banku Światowego w Koninie i w spółkach Zespołu Elektrowni PAK. Tematem przewodnim pobytu gości z Waszyngtonu  była transformacja energetyczna regionu konińsko-turkowskiego oraz wynikające z niej konsekwencje gospodarcze i społeczne. Na zaproszenie miejscowej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz lokalnych samorządów do Konina przyjechała Anna Bjerde, wiceprezydent Banku Światowego na Europę i Azję Środkową, wraz z trojgiem dyrektorów BŚ. Goście spędzili w Polsce dwa dni, […]

Z Łuczywna do Drzewiec asfaltową drogą

Od kilku dni mieszkańcy gminy Osiek Mały mogą korzystać z nowego odcinka drogi powiatowej łączącego Łuczywno i Drzewce. Obiekt ten stanowi rekompensatę za zlikwidowanie drogi powiatowej nr 3214 i fragmentu  drogi powiatowej nr 3206, które znajdowały się na obszarze zajętym pod eksploatację złoża węgla brunatnego na odkrywce Drzewce. W zamian wybudowany został odcinek drogi powiatowej nr 3206 o długości 3,896 km. Inwestorem był powiat kolski, który na realizację tego przedsięwzięcia […]

RAFF, czyli naukowo o jeziorach

Kierunek wodny to najpopularniejsza praktyka rekultywacyjna terenów pogórniczych stosowana w wielu krajach. W Polsce ogromne doświadczenie w dziedzinie kształtowania zbiorników wodnych w dawnych wyrobiskach ma PAK KWB Konin, która utworzyła już sześć takich akwenów. Jeden z nich – zbiornik powstający w wyrobisku końcowym odkrywki Lubstów – został włączony do międzynarodowego programu badawczego RAFF. Celem RAFF (Risk Assessment of Final Pits During Flooding) jest zbadanie […]

Pociąg specjalny na górniczym szlaku

Miłośnicy kolejnictwa to grupa społeczna, dla której nie ma przeszkód nie do pokonania. Są gotowi przejechać całą Polskę, aby na własne oczy zobaczyć i sfotografować ciekawostkę kolejową. Można się było o tym przekonać 1 maja, kiedy pociąg specjalny spółki Koleje Wielkopolskie przejechał trasą węglową kopalni Konin. Tak swoje marzenie zrealizowali Konińscy Miłośnicy Transportu Publicznego. Dwa zestawy – szynobusy spalinowe SA 132 tworzące pociąg specjalny […]

Wspólna historia

Ponad sto map ewidencyjnych oraz fotografie z lat 1960. otrzymała od kopalni Konin gmina Kazimierz Biskupi. Dokumenty te przypominają historyczne związki gminy i kopalni, sięgające ponad 60 lat wstecz. Przygotowania do budowy odkrywki Kazimierz rozpoczęły się pod koniec lat 1950., odwodnienie złoża ruszyło w 1961 roku, a cztery lata później odkrywka została oddana do eksploatacji. To właśnie te czasy utrwalone zostały na przekazanych mapach i zdjęciach. Paweł […]

Pierwsze drzewka na Tomisławicach

Początek drugiej dekady kwietnia 2021 roku zapisze się w historii odkrywki Tomisławice – na zwałowisku zewnętrznym zostały posadzone pierwsze drzewka. Tomisławickie zwałowisko zewnętrzne zajmuje powierzchnię 120 ha, zostało tam zdeponowane około 30 mln m3 mas ziemnych. Zwałowanie na tym obszarze zakończono w marcu 2013 roku. Ponieważ osiadanie gruntu trwa średnio od 3 do 6 lat, pierwsze prace w ramach rekultywacji technicznej wykonano […]

Wodna sesja w Kramsku

Szeroko rozumiane gospodarowanie wodą było tematem sesji Rady Gminy Kramsk. Na spotkanie, zorganizowane 3 marca br., wójt Andrzej Nowak zaprosił kilku ekspertów, którzy przygotowali informacje o szczegółowych problemach związanych z tematem wiodącym. Historyczne zmiany warunków hydrologicznych doliny Warty przedstawił prof. dr hab. Józef Szpikowski, kierownik Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie. Natomiast zagadnienie odbudowy stosunków i zasobów wodnych w perspektywie zakończenia działalności wydobywczej przez kopalnię Konin […]

Projekt woda

Zespół Elektrowni PAK oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisali list intencyjny dotyczący wykorzystania wyrobisk pokopalnianych dla zwiększenia retencji we wschodniej Wielkopolsce. To potężne przedsięwzięcie, którego skutki odczuje cały region. Cel ma zostać osiągnięty poprzez optymalne kształtowanie zlewni rzek i jezior występujących w rejonie funkcjonowania kopalń Konin i Adamów, wykorzystanie wyrobisk końcowych do prowadzenia gospodarki retencyjnej i przeciwpowodziowej oraz nawiązanie współpracy dla wykorzystania terenów pogórniczych […]