Slider

Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 30kV L7/3 i L7/8 oraz budowy linii teletechnicznych światłowodowej i Cu do stacji redukcyjnej SRT 30/6kV po stronie wschodniej O/Tomisławice

Data przetargu: 19.02.2019 o godz. 10:00 UWAGA Zmiana terminu przetargu na dzień: 21.02.2019 godz. 10.00 Pełna treść ogłoszenia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Załącznik A Załącznik B Wzór umowy Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 2 do umowy Załącznik nr 3 do umowy