Wykonanie w 2019 pomiarów poziomu wód w reperowych studniach gospodarskich położonych w obrębie terenu górniczego O/Drzewce, O/Jóźwin, O/Tomisławice oraz w obrębie prognozowanego zasięgu leja depresji projektowanej O/Ościsłowo

Data przetargu: 18.02.2019 o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia
Wzór umowy