Komunikat o zamknięciu przez Komisję Europejską postępowania dotyczącego budowy i eksploatacji odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”

11 kwietnia 2019 roku zamknięte zostało postępowanie Komisji Europejskiej (KE) przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) w sprawie uchybienia dot. ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (naruszenie nr. 2008/4796) w związku z budową i eksploatacją odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice” przez PAK KWB Konin SA. Postępowanie zostało zamknięte na podstawie wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C 117/03 […]

Konsekracja kościoła w Kryszkowicach

W niedzielę 15 września biskup włocławski Wiesław Mering poświęcił kościół Matki Bożej Licheńskiej w Kryszkowicach. Świątynia powstała w ramach rekompensaty za działalność górniczą i zastąpi kaplicę w Tomisławicach, znajdującą się na terenie przejętym przez kopalnię Konin. Realizacja przedsięwzięcia wymagała zaangażowania wielu stron, poza PAK KWB Konin jako inwestorem i Diecezją Włocławską, duży wkład wniosły władze gminy Wierzbinek oraz projektanci z Biura Obsługi Inwestycji „Innowator-Plus” z Konina i wykonawca, […]

Kościół w Kryszkowicach czeka na poświęcenie

Zakończyła się budowa kościoła Matki Bożej Licheńskiej w Kryszkowicach, sfinansowana przez kopalnię Konin. Nowa świątynia wkrótce zastąpi kaplicę w Tomisławicach. Budowa kościoła związana jest z działalnością odkrywki Tomisławice, położonej w gminie Wierzbinek. Odkrywka funkcjonuje od 2010 roku – wtedy rozpoczęto zdejmowanie nadkładu. Wydobycie węgla i dostawa surowca do konińskich elektrowni trwa od września 2011 roku. Kaplica w Tomisławicach znajduje się na terenie przeznaczonym pod eksploatację, dlatego zostanie […]