Droga dla Wierzbinka

Mieszkańcy Janowic i Kryszkowic w gminie Wierzbinek korzystają z drogi powiatowej nr 3196P, która zostanie wkrótce przerwana z powodu działalności górniczej kopalni Konin w tym rejonie. Choć długość przerwanego odcinek wyniesie tylko 800 m, to bez niego mieszkańcy Kryszkowic nie będą mieli bezpośredniego dojazdu do swoich posesji i musieliby korzystać z objazdu przez Bycz. Dlatego kopalnia zawarła porozumienie z władzami gminy Wierzbinek w sprawie wybudowania nowej drogi Tomisławice – Kryszkowice – Zielonka. […]