Wydma na sprzedaż

Widoczna z daleka wysoka pryzma piasku jest charakterystycznym elementem krajobrazu w północno-wschodniej części gminy Kramsk. Piasek pochodzi z nadkładu pola Bilczew odkrywki Drzewce. Ta część złoża była eksploatowana w latach 2006-2010, po Bilczewie pozostał zalesiony teren oraz dwa duże obiekty – zbiornik wodny i sztuczna wydma. Piasek został odłożony na życzenie gminy Kramsk, która zamierzała go zagospodarować. Średnioziarnisty piasek doskonale nadaje się na plażę lub […]