Praca w czasie pandemii

Z powodu pandemii w PAK KWB Konin podjętych zostało szereg działań mających na celu zredukowanie  zagrożenia koronawirusem. Wyznaczono koordynatora współpracującego z zespołem do spraw minimalizacji zagrożeń, działającym w Zespole Elektrowni PAK. Na terenie kopalni rozwieszona została instrukcja informująca o postępowaniu w razie podejrzenia o zakażenie wirusem COVID-19. Wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do zapoznania się z tymi informacjami. Przy wejściu na teren kopalni obowiązuje pomiar ciepłoty ciała, każda wchodząca […]