Wiosenny pejzaż

Pierwsze dni maja upłynęły pod znakiem słońca. Przyroda gwałtownie przyspieszyła, rośliny wypuściły nowe pędy i choć listki jeszcze nie w pełni się rozwinęły, to zmiana była zauważalna, także na terenie wokół zbiornika wodnego powstającego w miejscu wyrobiska dawnej odkrywki Lubstów. Zwałowisko zewnętrzne, gęsto porośnięte drzewami i krzewami, pięknie wtopiło się w otaczający krajobraz, co dowodzi skuteczności zabiegów rekultywacyjnych. Całości obrazu dopełniają przyległe pola, na których zieleni […]