Decyzja środowiskowa dla odkrywki Tomisławice zgodna z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 czerwca 2020 r. oddalił skargę, organizacji ekologicznej oraz osoby fizycznej, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej  wydanej w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez Wójta Gminy Wierzbinek dla odkrywki Tomisławice. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oznacza, że decyzja środowiskowa związana z eksploatacją odkrywki węgla brunatnego Tomisławice PAK […]

Krwiodawcy odpowiadają na apel

W czasie pandemii krew potrzebna jest bardziej niż kiedykolwiek, tymczasem organizowanie zaplanowanych akcji krwiodawstwa napotyka spore trudności. Nie ominęły one regionalnego ruchu czerwonokrzyskiego i zrzeszonych w nim klubów HDK. Dlatego Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koninie zwrócił się z prośbą o oddawanie krwi do każdego, kto może to zrobić. Na apel szybko odpowiedzieli członkowie Międzyzakładowego Górniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. św. Barbary działającego […]