Wspólna historia

Ponad sto map ewidencyjnych oraz fotografie z lat 1960. otrzymała od kopalni Konin gmina Kazimierz Biskupi. Dokumenty te przypominają historyczne związki gminy i kopalni, sięgające ponad 60 lat wstecz. Przygotowania do budowy odkrywki Kazimierz rozpoczęły się pod koniec lat 1950., odwodnienie złoża ruszyło w 1961 roku, a cztery lata później odkrywka została oddana do eksploatacji. To właśnie te czasy utrwalone zostały na przekazanych mapach i zdjęciach. Paweł […]

Pierwsze drzewka na Tomisławicach

Początek drugiej dekady kwietnia 2021 roku zapisze się w historii odkrywki Tomisławice – na zwałowisku zewnętrznym zostały posadzone pierwsze drzewka. Tomisławickie zwałowisko zewnętrzne zajmuje powierzchnię 120 ha, zostało tam zdeponowane około 30 mln m3 mas ziemnych. Zwałowanie na tym obszarze zakończono w marcu 2013 roku. Ponieważ osiadanie gruntu trwa średnio od 3 do 6 lat, pierwsze prace w ramach rekultywacji technicznej wykonano […]