Sprzedaż nieruchomości z Grupy Kapitałowej ZE PAK

 1. Sprzedający: Grupa Kapitałowa ZE PAK.
 2. Publikujący: ZE PAK Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin.
 3. Przedmiot sprzedaży wraz z proponowanymi cenami netto do negocjacji:
  1. Budynek biurowy w Kleczewie: 2 438,28 tys. PLN
  2. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie: 2 315,28 tys. PLN
  3. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi: 17 045,04 tys. PLN
  4. Kompleks gastronomiczno – hotelowy w Turku: 5 263,20 tys. PLN
  5. Kompleks inwestycyjny Warenka: 7 129,58 tys. PLN
   (sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% VAT)
   Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz mapy znajdują się w załącznikach 1 i 2.
   Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży znajdują się na stronach internetowych: www.zepak.com.pl; www.kwbkonin.pl; www.kwbadamow.com.pl. Sprzedawca informuje o możliwej konieczności ustanowienia stosownych służebności w celu modernizacji, konserwacji lub wykorzystywania sąsiadującej lub posadowionej na nieruchomościach infrastruktury Sprzedawcy.
 4. Zapraszamy do rozmów oraz podjęcia negocjacji.
 5. W/w nieruchomości objęte są zasięgiem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 6. W przypadku pytań lub organizacji wizji lokalnej wyspecyfikowanych nieruchomości prosimy o kontakt z Dyrektor Departamentu Administracji Jacek Semla tel. 63 247 37 73, 606 800 079, mail: semla.jacek@zepak.com.pl.
 7. Załączniki:
  1. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży (Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży),
  2. Mapy (Załącznik nr 2 – Mapy).