Sprzedaż nieruchomości z Grupy Kapitałowej ZE PAK

Grupa Kapitałowa ZEPAK oferuje do sprzedaży nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim, .

Sprzedający:  PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S. A. (poz. 1,2,4)  i ZE PAK Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin (poz. 3).

Przedmiot sprzedaży:

  1. Budynek biurowy w Kleczewie.
  2. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie.
  3. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim (własność ZE PAK S.A.).
  4. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi.

Szacowana cena netto:

  1. Budynek biurowy w Kleczewie: 2 235 000 PLN.
  2. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie: 2 122 200 PLN.
  3. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim 1 386 600 PLN.
  4. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi: 14 237 900 PLN.

(sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% VAT)

Oferty można składać w okresie  od 07 września do 15 września 2022r. wg zasad ujętych w zaproszeniu.

Pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży można składać w okresie  od 25 lipca do 01 września 2022r do osoby prowadzącej postępowanie: Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@zepak.com.pl

Nieruchomości można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem  Jackiem Semlą tel. 63/247 37 73, e-mail: semla.jacek@zepak.com.pl

Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie Platformy Logintrade https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1394758,6cb8035a148e6da6f3f07fd5d49c5bf7.html.

Załącznik nr 1 – Opis szczegółowy