Slider

30 mln ton z odkrywki Drzewce

W połowie lipca na odkrywce Drzewce wydobyta została trzydziestomilionowa tona węgla.  Pierwszy pociąg z drzewieckim węglem został wyekspediowany do elektrowni w marcu 2006 roku. Wydobycie ruszyło zaledwie siedem miesięcy po rozpoczęciu zdejmowania nadkładu, co nastąpiło w sierpniu 2005 roku. Nadkład zdejmowała przeprowadzona z odkrywki Lubstów koparka SchRs 900, a węgiel urabiała gruntownie przebudowana i zmodernizowana koparka Rs 400. Układ KTZ zamyka, również unowocześniona, zwałowarka A2RsB […]

Farma fotowoltaiczna w Koźminie

Projekt rekultywacji terenów pogórniczych PAK KWB Adamów, spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK, wzbogacił się o nowy element. Na obszarze dawnej odkrywki Koźmin  powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 70 MW. Odkrywka Koźmin zakończyła pracę w czerwcu 2016 roku. Teren, który zajmowała, został poddany rewitalizacji. Jednym z przyjętych kierunków jest rekultywacja wodna, po odkrywce pozostaną aż cztery akweny: Głowy, Koźmin Południowy, Janiszew i zbiornik końcowy. […]

Dla piechurów i rowerzystów

Górski szlak w Koninie? To możliwe. Ścieżka prowadząca na wzniesienie powstałe na zwałowisku odkrywki Niesłusz, zwane potocznie Górą Gwarków, przypomina trasy górskie – mało które miasto może się pochwalić taką atrakcją w swoich granicach administracyjnych. Zielone wzgórze zachęca do spacerów i wycieczek, zwłaszcza że prowadząca tamtędy trasa dzięki funduszom KBO została ostatnio utwardzona. W ten sposób powstała ścieżka spacerowo-rowerowa z prawdziwego zdarzenia. Góra Gwarków usypana […]

Na dobrej drodze

Od początku lipca mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi mogą korzystać z wyremontowanej drogi, łączącej dwa sołectwa, Nieświastów i Komorowo, znacznie skracającej dojazd do siedziby gminy. Remont drogi został w całości sfinansowany przez PAK KWB Konin. To efekt ubiegłorocznych uzgodnień pomiędzy kopalnią a gminą. Na mocy przyjętych postanowień w grudniu 2019 r. spółka nieodpłatnie przekazała gminie trzy obiekty drogowe i zobowiązała się pokryć koszty remontu drogi Nieświastów – […]

Adrenalina na Malcie

Zrekultywowany teren pogórniczy to wymarzone miejsce na wyścigi  pojazdów terenowych. Przekonali się o tym uczestnicy Orlen Super Race, którzy rywalizowali na Kleczewskiej Malcie. Zorganizowano tam pierwszą rundę wyścigu pojazdów terenowych, quadów i samochodów specjalnych. Urozmaicony obszar po odkrywce Jóźwin okazał się idealną lokalizacją dla takiej imprezy, w Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej (zwanym Kleczewską Maltą) organizatorzy mogli przygotować trudną technicznie, ale zróżnicowaną i malowniczą trasę, która bardzo […]

Decyzja środowiskowa dla odkrywki Tomisławice zgodna z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 czerwca 2020 r. oddalił skargę, organizacji ekologicznej oraz osoby fizycznej, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej  wydanej w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez Wójta Gminy Wierzbinek dla odkrywki Tomisławice. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oznacza, że decyzja środowiskowa związana z eksploatacją odkrywki węgla brunatnego Tomisławice PAK […]

Krwiodawcy odpowiadają na apel

W czasie pandemii krew potrzebna jest bardziej niż kiedykolwiek, tymczasem organizowanie zaplanowanych akcji krwiodawstwa napotyka spore trudności. Nie ominęły one regionalnego ruchu czerwonokrzyskiego i zrzeszonych w nim klubów HDK. Dlatego Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koninie zwrócił się z prośbą o oddawanie krwi do każdego, kto może to zrobić. Na apel szybko odpowiedzieli członkowie Międzyzakładowego Górniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. św. Barbary działającego […]

Wiosenny pejzaż

Pierwsze dni maja upłynęły pod znakiem słońca. Przyroda gwałtownie przyspieszyła, rośliny wypuściły nowe pędy i choć listki jeszcze nie w pełni się rozwinęły, to zmiana była zauważalna, także na terenie wokół zbiornika wodnego powstającego w miejscu wyrobiska dawnej odkrywki Lubstów. Zwałowisko zewnętrzne, gęsto porośnięte drzewami i krzewami, pięknie wtopiło się w otaczający krajobraz, co dowodzi skuteczności zabiegów rekultywacyjnych. Całości obrazu dopełniają przyległe pola, na których zieleni […]

Praca w czasie pandemii

Z powodu pandemii w PAK KWB Konin podjętych zostało szereg działań mających na celu zredukowanie  zagrożenia koronawirusem. Wyznaczono koordynatora współpracującego z zespołem do spraw minimalizacji zagrożeń, działającym w Zespole Elektrowni PAK. Na terenie kopalni rozwieszona została instrukcja informująca o postępowaniu w razie podejrzenia o zakażenie wirusem COVID-19. Wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do zapoznania się z tymi informacjami. Przy wejściu na teren kopalni obowiązuje pomiar ciepłoty ciała, każda wchodząca […]