Zawiadomienie o połączeniu PAK KWB KONIN S.A. z PAK KWB ADAMÓW S.A.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna („PAK KWBK Konin SA”) zawiadamia, że z dniem 28 lutego 2023r. („Dzień Połączenia”) nastąpiło połączenie PAK KWB Konin S.A. ze spółką PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warence (adres: 62-700 Turek, Warenka nr 23), nr KRS 0000061592 („PAK KWB Adamów S.A.”). Połączenie nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu […]

Co pluska w zbiorniku?

Różne gatunki ryb, mięczaki i ramienice już zdążyły zasiedlić akwen pogórniczy w Kleczewie. „Zbiornik stanowi niezwykle ciekawe studium przypadku kształtowania się nowego ekosystemu wodnego” – uważają naukowcy. Akwen powstaje w wyrobisku końcowym odkrywki Kazimierz Północ. Od kilku lat jest obiektem zainteresowania specjalistów z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w ubiegłym roku badania hydrobiologiczne prowadzili tam pracownicy Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zbiornik […]

Na celowniku retencja wodna i nowe inwestycje

Badania przyrodnicze oraz rozwiązania techniczne ukierunkowane na poprawę stanu środowiska w regionie konińskim są przedmiotem współpracy ZE PAK SA, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 26 stycznia 2023 r. Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz transformacji energetycznej prowadzonej w ZE PAK, z wykorzystaniem potencjału merytorycznego i technicznego sygnatariuszy listu. Obszar wspólnych działań obejmował będzie m.in. kształtowanie nowych ekosystemów na terenach […]

Zgodnie z górniczą tradycją

Górnicy konińskiego zagłębia rozpoczęli świąteczny dzień mszą odprawioną w kościele św. Wojciecha. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele zarządów górniczych spółek, parlamentarzyści, reprezentanci władz miasta i powiatu, poczty sztandarowe, seniorzy oraz  pracownicy. A także orkiestra dęta kopalni, która poprowadziła przemarsz ulicami Konina na tradycyjne śniadanie górnicze. Były to pierwsze pełne obchody barbórkowe po przerwie spowodowanej pandemią; w dwóch poprzednich latach uroczystości zostały zawieszone. Tym razem nastąpił powrót […]

Żeglarzom zima niestraszna

Na XXVIII Zimowe Regaty Barbórkowe Klub Żeglarski Kopalni Konin zaprosił 19 listopada.  W tym roku nazwa „zimowe” nie była na wyrost, bowiem pogoda przywitała uczestników zawodów mrozem i dość silnym wiatrem, w porywach do czterech stopni. Zimowe warunki nie odstraszyły chętnych do rywalizacji na Jeziorze Pątnowskim – zgłosiło się aż 37 załóg. I wszystkie ukończyły regaty. Żeglarze przyjechali z różnych zakątków Polski – znad morza, z Wrocławia, Poznania […]

Więcej wody dla jezior

Dwa pokopalniane zbiorniki – Kleczew i Jóźwin – staną się częścią systemu poprawiającego stan stosunków wodnych we wschodniej Wielkopolsce.  Działanie prowadzące do tego celu podjęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz ZE PAK S.A. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 8 listopada w Wilczynie. Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej w regionie środkowej Warty, a także odbudowa zasobów wodnych w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego nastąpi poprzez wykorzystanie […]