Historia

Pierwsze pisane źródła o początkach wydobycia węgla w okolicach Konina pochodzą z 1871 roku. Istniała wtedy we wsi Brzeźno mała kopalnia pracująca na potrzeby majątku ziemskiego i miejscowej ludności.

W okresie międzywojennym, w 1926 roku, pokłady węgla w rejonie Konina zostały po raz pierwszy zbadane i udokumentowane. W okresie II wojny zalegający na tym obszarze węgiel zainteresował niemieckich okupantów. Uruchomiono wówczas eksploatację węgla brunatnego z odkrywki Morzysław oraz podjęto budowę zakładu przeróbczego – brykietowni wraz z niewielką elektrownią.

21777

W 1945 roku kopalnia i brykietownia zostały przejęte przez polską załogę, dając poczatek przedsiębiorstwu o nazwie Kopalnia „Konin”. Po wyczerpaniu się w 1955 roku niewielkiego złoża Morzysław rozpoczęto eksploatację odkrywki Niesłusz. Wydobycie węgla w tym okresie kształtowało się na poziomie 15-500 tys. ton rocznie. Wyraźny wzrost wydobycia w KWB „Konin” nastapił po wybudowaniu w 1958 roku Elektrowni „Konin” o mocy 585 MW oraz w latach 1967-69 Elektrowni „Pątnów” o mocy 1200 MW. W celu pokrycia zapotrzebowania na węgiel dla energetyki uruchamiane były kolejne odkrywki:

  • Gosławice (1958r.)
  • Pątnów (1962r.)
  • Kazimierz (1965r.)
  • Jóźwin (1971r.)
  • Lubstów (1982r.)
  • Kazimierz Północ (1995r.)
  • Jóźwin IIB (1999r.)
  • Drzewce (2005r.)
  • Tomisławice (2010r.)

W odkrywkach Kazimierz, Jóźwin i Lubstów wprowadzono, w miejsce stosowanego na poprzednich odkrywkach transportu kolejowego, odstawę nakładu i węgla przenośnikami taśmowymi (układ KTZ), a także wprowadzono do eksploatacji koparki i zwałowarki o duzych wydajnościach.

W roku 1974 również transport urobku na odkrywce Pątnów został przebudowany z kolejowego na taśmowy. Rozwój bazy paliwowo-energetycznej spowodował, że wydobycie węgla w latach 1980 wynosiło 12 mln ton rocznie. Stumilionową tonę węgla w Kopalni „Konin” wydobyto w 1972 roku, dwustumilionową w 1982, w roku 1989 było trzysta milionów ton, w 1996 czterysta milionów ton, a w 2005 roku pięćset milionów ton. We wrześniu 2010 roku wydobyta została 550-milionowa tona węgla. Przez lata swojej działalności Kopalnia „Konin” wniosła wiele pozytywnych i trwałych elementów w rozwój techniki i technologii górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.

Rozwój gospodarczy regionu konińskiego ściśle związany jest z rozwojem przemysłu paliwowo-energetycznego bazującego na węglu brunatnym. Budowa kompleksu paliwowo-energetycznego zmieniła całkowicie infrastrukturę województwa. Z regionu czysto rolniczego stał się Konin regionem rolniczo-przemysłowym.