RAFF, czyli naukowo o jeziorach

Kierunek wodny to najpopularniejsza praktyka rekultywacyjna terenów pogórniczych stosowana w wielu krajach. W Polsce ogromne doświadczenie w dziedzinie kształtowania zbiorników wodnych w dawnych wyrobiskach ma PAK KWB Konin, która utworzyła już sześć takich akwenów. Jeden z nich – zbiornik powstający w wyrobisku końcowym odkrywki Lubstów – został włączony do międzynarodowego programu badawczego RAFF. Celem RAFF (Risk Assessment of Final Pits During Flooding) jest zbadanie […]

Pociąg specjalny na górniczym szlaku

Miłośnicy kolejnictwa to grupa społeczna, dla której nie ma przeszkód nie do pokonania. Są gotowi przejechać całą Polskę, aby na własne oczy zobaczyć i sfotografować ciekawostkę kolejową. Można się było o tym przekonać 1 maja, kiedy pociąg specjalny spółki Koleje Wielkopolskie przejechał trasą węglową kopalni Konin. Tak swoje marzenie zrealizowali Konińscy Miłośnicy Transportu Publicznego. Dwa zestawy – szynobusy spalinowe SA 132 tworzące pociąg specjalny […]

Wspólna historia

Ponad sto map ewidencyjnych oraz fotografie z lat 1960. otrzymała od kopalni Konin gmina Kazimierz Biskupi. Dokumenty te przypominają historyczne związki gminy i kopalni, sięgające ponad 60 lat wstecz. Przygotowania do budowy odkrywki Kazimierz rozpoczęły się pod koniec lat 1950., odwodnienie złoża ruszyło w 1961 roku, a cztery lata później odkrywka została oddana do eksploatacji. To właśnie te czasy utrwalone zostały na przekazanych mapach i zdjęciach. Paweł […]

Pierwsze drzewka na Tomisławicach

Początek drugiej dekady kwietnia 2021 roku zapisze się w historii odkrywki Tomisławice – na zwałowisku zewnętrznym zostały posadzone pierwsze drzewka. Tomisławickie zwałowisko zewnętrzne zajmuje powierzchnię 120 ha, zostało tam zdeponowane około 30 mln m3 mas ziemnych. Zwałowanie na tym obszarze zakończono w marcu 2013 roku. Ponieważ osiadanie gruntu trwa średnio od 3 do 6 lat, pierwsze prace w ramach rekultywacji technicznej wykonano […]

Wodna sesja w Kramsku

Szeroko rozumiane gospodarowanie wodą było tematem sesji Rady Gminy Kramsk. Na spotkanie, zorganizowane 3 marca br., wójt Andrzej Nowak zaprosił kilku ekspertów, którzy przygotowali informacje o szczegółowych problemach związanych z tematem wiodącym. Historyczne zmiany warunków hydrologicznych doliny Warty przedstawił prof. dr hab. Józef Szpikowski, kierownik Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie. Natomiast zagadnienie odbudowy stosunków i zasobów wodnych w perspektywie zakończenia działalności wydobywczej przez kopalnię Konin […]

Projekt woda

Zespół Elektrowni PAK oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisali list intencyjny dotyczący wykorzystania wyrobisk pokopalnianych dla zwiększenia retencji we wschodniej Wielkopolsce. To potężne przedsięwzięcie, którego skutki odczuje cały region. Cel ma zostać osiągnięty poprzez optymalne kształtowanie zlewni rzek i jezior występujących w rejonie funkcjonowania kopalń Konin i Adamów, wykorzystanie wyrobisk końcowych do prowadzenia gospodarki retencyjnej i przeciwpowodziowej oraz nawiązanie współpracy dla wykorzystania terenów pogórniczych […]

Zanim posadzimy drzewa

Nie ma przerwy w rekultywacji. Na zaśnieżonych zwałowiskach odkrywek Drzewce i Jóźwin   do niedawna uwijały się spychacze, plantując i przygotowując teren do prac wiosennych. Mogłoby się wydawać, że zabiegi przywracające tereny pogórnicze środowisku są wykonywane wyłącznie od wiosny do jesieni, kiedy przypada okres wegetacyjny roślin. Jednak rekultywacja nie ogranicza się do prac związanych z nasadzaniem i pielęgnacją drzew i krzewów. To ostatni etap działań, zwany rekultywacją biologiczną. Przed jej wykonaniem trzeba odpowiednio […]

Pamięci bohatera roku 1863

Władze Konina uczciły 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci Zygmunta Waryłkiewicza, jednego z bohaterów tego niepodległościowego zrywu. Tablica została umieszczona na kamieniu pochodzącym z odkrywki Tomisławice. Głaz stanął na Wale Tarejwy, tablica została odsłonięta 22 stycznia br. Podczas krótkiej uroczystości prezydent Konina Piotr Korytkowski przypomniał postać Zygmunta Waryłkiewicza. Był on oficerem wojsk powstańczych w 1863 roku, uczestnikiem walk […]

Nadzieja dla Kozarzewka

Gmina Kazimierz Biskupi przejęła od Skarbu Państwa zbiornik wodny w Kozarzewku wraz z gruntami przyległymi i zamierza zagospodarować ten teren. Jest to obszar po odkrywce Kazimierz Południe, która działała w latach 1965 – 1997. Na jej dawnym terenie powstało lotnisko, obszary leśne i niewielki osadnik, a w wyrobisku końcowym utworzono 65-hektarowe  jeziorko znane jako zbiornik w Kozarzewku. Akwen został przedzielony półwyspem na dwie części, utworzono także niewielkie wyspy, a brzegi […]

Na pomoc sarence

W środę 13 stycznia pracownicy Zakładowej Straży Pożarnej spółki Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. (zapewniający ochronę PAK KWB Konin) uratowali sarnę, która niefortunnie utknęła w płocie obok ich bazy w Kleczewie. Głos rannego zwierzęcia usłyszał Grzegorz Grobelski, specjalista ds. ochrony ppoż. Okazało się, że sarna nieszczęśliwie zaklinowała się pomiędzy słupkiem a skrzydłem bramy oddzielającej plac ćwiczeń od magazynu części, znajdujących się obok strażnicy […]