Slider

Wydma na sprzedaż

Widoczna z daleka wysoka pryzma piasku jest charakterystycznym elementem krajobrazu w północno-wschodniej części gminy Kramsk. Piasek pochodzi z nadkładu pola Bilczew odkrywki Drzewce. Ta część złoża była eksploatowana w latach 2006-2010, po Bilczewie pozostał zalesiony teren oraz dwa duże obiekty – zbiornik wodny i sztuczna wydma. Piasek został odłożony na życzenie gminy Kramsk, która zamierzała go zagospodarować. Średnioziarnisty piasek doskonale nadaje się na plażę lub […]

SUMAD, czyli zwałowisko pod lupą

Zgodnie ze sztuką górniczą zwałowiska w kopalniach odkrywkowych poddawane są rekultywacji, z reguły w kierunku leśnym, rolnym lub rekreacyjnym. Ostatnio pojawił się pomysł wykorzystania tych terenów również do instalowania odnawialnych źródeł energii. Możliwości zagospodarowania zwałowisk dla celów energetycznych oceniają eksperci w ramach projektu badawczego SUMAD, w którym uczestniczy PAK KWB Konin. SUMAD („Zrównoważone wykorzystanie zwałowisk górniczych”) to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest ustalenie, jakie warunki […]

Czterystu pretendentów do Lampki Górniczej

… cztery, trzy, dwa, jeden – start! Sygnał do rozpoczęcia XXVIII Biegu o Lampkę Górniczą dali: wiceprezydent Konina Witold Nowak, szef odkrywki Jóźwin konińskiej kopalni Marcin Kaźmierczak oraz prezes Klubu Biegacza Aktywni Konin Ireneusz Niewiarowski. Stało się to dokładnie o 11 rano w niedzielę 24 listopada. Dzień był pochmurny i dość zimny, ale pogoda nie zniechęciła biegaczy; stanęło ich na starcie aż czterystu, o wiele więcej […]

Żeglarska Barbórka

– Hej, ruszajmy w rejs do portów naszych marzeń! Jacht gotów jest, chodźcie więc żeglarze – tymi słowami starej żeglarskiej ballady zachęcał do przygody na wodzie Grzegorz Tyszkiewicz, gość Złotej Szekli, koncertu towarzyszącemu Zimowym Regatom Barbórkowym. Zawody są jedną z największych imprez w regionie, ostatnią w żeglarskim kalendarzu. W tym roku regaty, organizowane przez Klub Żeglarski Kopalni Konin z okazji Dnia Górnika, odbyły się po raz 25. […]

Droga dla Wierzbinka

Mieszkańcy Janowic i Kryszkowic w gminie Wierzbinek korzystają z drogi powiatowej nr 3196P, która zostanie wkrótce przerwana z powodu działalności górniczej kopalni Konin w tym rejonie. Choć długość przerwanego odcinek wyniesie tylko 800 m, to bez niego mieszkańcy Kryszkowic nie będą mieli bezpośredniego dojazdu do swoich posesji i musieliby korzystać z objazdu przez Bycz. Dlatego kopalnia zawarła porozumienie z władzami gminy Wierzbinek w sprawie wybudowania nowej drogi Tomisławice – Kryszkowice – Zielonka. […]

Komunikat o zamknięciu przez Komisję Europejską postępowania dotyczącego budowy i eksploatacji odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”

11 kwietnia 2019 roku zamknięte zostało postępowanie Komisji Europejskiej (KE) przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) w sprawie uchybienia dot. ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (naruszenie nr. 2008/4796) w związku z budową i eksploatacją odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice” przez PAK KWB Konin SA. Postępowanie zostało zamknięte na podstawie wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C 117/03 […]

Konsekracja kościoła w Kryszkowicach

W niedzielę 15 września biskup włocławski Wiesław Mering poświęcił kościół Matki Bożej Licheńskiej w Kryszkowicach. Świątynia powstała w ramach rekompensaty za działalność górniczą i zastąpi kaplicę w Tomisławicach, znajdującą się na terenie przejętym przez kopalnię Konin. Realizacja przedsięwzięcia wymagała zaangażowania wielu stron, poza PAK KWB Konin jako inwestorem i Diecezją Włocławską, duży wkład wniosły władze gminy Wierzbinek oraz projektanci z Biura Obsługi Inwestycji „Innowator-Plus” z Konina i wykonawca, […]

Kościół w Kryszkowicach czeka na poświęcenie

Zakończyła się budowa kościoła Matki Bożej Licheńskiej w Kryszkowicach, sfinansowana przez kopalnię Konin. Nowa świątynia wkrótce zastąpi kaplicę w Tomisławicach. Budowa kościoła związana jest z działalnością odkrywki Tomisławice, położonej w gminie Wierzbinek. Odkrywka funkcjonuje od 2010 roku – wtedy rozpoczęto zdejmowanie nadkładu. Wydobycie węgla i dostawa surowca do konińskich elektrowni trwa od września 2011 roku. Kaplica w Tomisławicach znajduje się na terenie przeznaczonym pod eksploatację, dlatego zostanie […]

Podwodny świat

Zbiornik wodny, który powstał w wyrobisku końcowym odkrywki Pątnów, okazał się idealnym miejscem dla płetwonurków. Co ich przyciąga? Przede wszystkim głęboka woda, która pozwala schodzić nawet na 40-50 m. Brak osadu dennego i ciemnego mułu sprawia, że woda w jeziorze ma rzadko spotykaną przezroczystość. To jeden z niewielu zbiorników w Polsce, w którym na głębokości 30, a nawet 40 m, nie używa się oświetlenia sztucznego. Dodatkową atrakcją jest ciekawe ukształtowanie […]

Nad rzeką pełną muzyki

… to tytuł koncertu, na jaki Orkiestra Dęta Kopalni Konin zaprosiła mieszkańców rodzinnego miasta i okolic. Muzyczne spotkanie nad Wartą nastąpiło w niedzielę 16 czerwca na konińskich bulwarach. Górniczej orkiestrze, prowadzonej przez Mirosława Pacześnego, towarzyszył Konin Gospel Choir oraz soliści Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego z Łodzi: Sylwia Strugińska, Krzysztof Marciniak i Rafał Pikała. Część koncertu nawiązywała do przypadającej w tym roku dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Spotkanie […]