Rada Nadzorcza

Tomasz Szeląg
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Piskorz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Walendziak
Członek Rady nadzorczej

Leszek Wysłocki
Członek Rady Nadzorczej