Rada Nadzorcza

Wiesław Walendziak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Piskorz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Szeląg
Członek Rady nadzorczej

Leszek Wysłocki
Członek Rady Nadzorczej