Rada Nadzorcza

Tomasz Zadroga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zygmunt Artwik
Członek Rady Nadzorczej

Adrian Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej