Usługi

Archiwizacja dokumentów kadrowo–płacowych

Kontakt: (63) 247 65 51, (63) 247 62 54

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. świadczy usługi z zakresu przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Regulamin świadczenia usługi jak również formularz wniosku o uzyskanie informacji znajdujących się w zbiorze akt w załączeniu.

Stacja kontroli pojazdów

Kazimierz Biskupi, ul. Biurowiec 4
Kontakt: (63) 247 50-57
Email: kazmierczak.ryszard@eko-surowce.pl

Badania techniczne pojazdów
motocykle i motorowery, pojazdy samochodowe, autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi

Dodatkowe badania techniczne
autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h; pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych; pojazdów przystosowanych do zasilania gazem; pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne); pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę; co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych; nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach