Usługi

Usługa w zakresie archiwizacji dokumentów kadrowo – płacowych

Kontakt: (63) 247 65 51, (63) 247 62 54

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. świadczy usługi z zakresu przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Regulamin świadczenia usługi jak również formularz wniosku o uzyskanie informacji znajdujących się w zbiorze akt w załączeniu.

Regulamin świadczenia usługi
Formularz wniosku o uzyskanie informacji

 


 

Stacja kontroli pojazdów

Kazimierz Biskupi, ul. Biurowiec 4
Kontakt: (63) 247 50-57

email: kazmierczak.ryszard@eko-surowce.pl

Badania techniczne pojazdów

motocykle i motorowery, pojazdy samochodowe, autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi

Dodatkowe badania techniczne

  • autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
  • pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
  • pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
  • pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
  • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
    co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych
    nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach