Władze

Zarząd

Paweł Markowski
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Paweł Lisowski
Członek Zarządu

Jarosław Wójcik
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Wiesław Walendziak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Woźny
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zygmunt Solorz
Członek Rady Nadzorczej

Leszek Wysłocki
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Szeląg
Członek Rady Nadzorczej