Władze

Zarząd

Paweł Markowski
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Aneta Lato-Żuchowska
Członek Zarządu

Paweł Lisowski
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Wiesław Walendziak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Piskorz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Szeląg
Członek Rady nadzorczej

Leszek Wysłocki
Członek Rady Nadzorczej