Władze

Zarząd

Paweł Markowski
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Aneta Lato-Żuchowska
Członek Zarządu

Marcin Ginel
Członek Zarządu

Roman Tomaszewski
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Wiesław Walendziak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Piskorz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Szeląg
Członek Rady nadzorczej

Leszek Wysłocki
Członek Rady Nadzorczej