Zarząd

Adam Kłapszta
Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska
Członek Zarządu

Elżbieta Niebisz
Członek Zarządu

Jarosław Czyż
Członek Zarządu