Zarząd

Adam Kłapszta
Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska
Członek Zarządu

Elżbieta Niebisz
Członek Zarządu

Roman Tomaszewski
Członek Zarządu