Udział Grupy ZE PAK w transformacji energetycznej Regionu Wielkopolski Wschodniej

3 kwietnia 2019 roku w Koninie zostało zawarte POROZUMIENIE na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej pomiędzy m.in:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej w osobie Pana Macieja Sytka.

Miasto Konin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Konina Pana Piotra Korytkowskiego.

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie reprezentowany przez P.O. Prezesa Zarządu Pana Marcina Ginela oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Pawła Markowskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Macieja Sytka oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Krzysztofa Gubańskiego.

Miasta i Gminy Kleczew reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew Pana Mariusza Musiałowskiego.

Gmina Brudzew reprezentowana przez Wójta Gminy Brudzew Pana Cezarego Wiktora Krasowskiego.

Gmina Przykona reprezentowana przez Wójta Gminy Przykona Pana Mirosława Broniszewskiego.

Gmina Władysławów reprezentowana przez Wójta Gminy Władysławów Panią Elżbietę Klanowską

ZE PAK SA wraz z przedstawicielami Regionu Wielkopolski Wschodniej podjął starania aby wykorzystać szansę jaką dla regionu przynosi inicjatywa KE w zakresie utworzenia Platformy Węglowej w okresie transformacji. Jednocześnie zostało stworzone pojęcie „Just Transition” Sprawiedliwej transformacji, które ma oddawać charakter przemian w regionach węglowych.

Samorząd województwa we współpracy z Zarządem ZE PAK SA wypracował porozumienie, które jest pierwszym krokiem do szerszej współpracy w przedmiocie transformacji Regionu Wielkopolski Wschodniej. Porozumienie ma również uświadomić konieczność jaką jest wykorzystanie instrumentów wsparcia w obszarze środków pomocowych dla całego Regionu stwarzając możliwości rozwoju energetyki pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, rozwój nowych technologii wytwórczych, inwestycje w nowe obszary gospodarcze, przechodzenie na nisko lub zeroemisyjną gospodarkę w tym rozwój programów społecznych.

Obecna sytuacja na rynku energetycznym skłania ZE PAK SA do poszukiwania nowych źródeł energii, niskoemisyjnej, będących alternatywą dla węgla. Chcąc wykorzystać aktywa znajdujące się w jej zasobach, wypracowała koncepcje, zasady i harmonogram realizacji inwestycji, które przy wykorzystaniu wsparcia dla regionów górniczych w ramach Platformy Węglowej dadzą impuls do rozwoju Grupy ZE PAK w nowych obszarach działalność na najbliższe lata. Wśród nich należy wymienić m.in.:

Budowa farm fotowoltaicznych i wiatrowych na rekultywowanych terenach Grupy ZE PAK, przystosowanie instalacji węglowej do spalania biomasy, budowa magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania miasta Konin, budowa magazynu energii dla potrzeb OZE powstających na terenach Grupy, stworzenie centrum logistycznego wraz z zabudową paneli fotowoltaicznych na dachach, uruchomienie fabryki montażu paneli fotowoltaicznych oraz przygotowania infrastruktury do wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru.

1. Porozumienie dot. sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej
2. Udział ZE PAK SA w transformacji energetycznej Regionu Wielkopolski Wschodniej