Droga dla Wierzbinka

Mieszkańcy Janowic i Kryszkowic w gminie Wierzbinek korzystają z drogi powiatowej nr 3196P, która zostanie wkrótce przerwana z powodu działalności górniczej kopalni Konin w tym rejonie. Choć długość przerwanego odcinek wyniesie tylko 800 m, to bez niego mieszkańcy Kryszkowic nie będą mieli bezpośredniego dojazdu do swoich posesji i musieliby korzystać z objazdu przez Bycz. Dlatego kopalnia zawarła porozumienie z władzami gminy Wierzbinek w sprawie wybudowania nowej drogi Tomisławice – Kryszkowice – Zielonka.

Nowy obiekt o długości 6074 m powstał już kilka miesięcy temu, z dużym wyprzedzeniem czasowym. Wybudowany odcinek pozwoli przejąć ruch drogowy wschodniej części gminy Wierzbinek i skierować go na północ do drogi powiatowej nr 3195P oraz na południe do drogi powiatowej nr 3197P, a dalej do drogi wojewódzkiej nr 266.

Sfinansowane przez kopalnię prace wykonała firma Trakcja z Warszawy. Powstała droga o szerokości jezdni 6 m, z poboczami szerokimi na 1,5 m. Zgodnie z życzeniem gminy została wyposażona w przystanki autobusowe, głównie z myślą o przyszłych autobusach szkolnych. Do przystanków prowadzą chodniki, w pobliżu posadzono drzewka, całość prezentuje się zatem bardzo ładnie.

Droga prowadzi przez teren nieodkształcony, o stabilnym podłożu, zatem wszystkie jej parametry jakościowe zostaną zachowane przez długie lata.

Fot. Piotr Ordan

1-4 Budowa drogi (październik 2018)

5-6 Nowa trasa od strony Zielonki (kwiecień 2019)

7-   Część drogi prowadzi wzdłuż zwałowiska odkrywki Tomisławice

8-9 Widok od strony Tomisławic