Pierwsze drzewka na Tomisławicach

Początek drugiej dekady kwietnia 2021 roku zapisze się w historii odkrywki Tomisławice – na zwałowisku zewnętrznym zostały posadzone pierwsze drzewka.

Tomisławickie zwałowisko zewnętrzne zajmuje powierzchnię 120 ha, zostało tam zdeponowane około 30 mln m3 mas ziemnych. Zwałowanie na tym obszarze zakończono w marcu 2013 roku. Ponieważ osiadanie gruntu trwa średnio od 3 do 6 lat, pierwsze prace w ramach rekultywacji technicznej wykonano jesienią 2019 roku. Polegały one na wyprofilowaniu skarp i wierzchowiny zwałowiska tak, aby wody opadowe mogły swobodnie spływać nie tworząc zastoisk.

Projekt rekultywacji zwałowiska zewnętrznego Tomisławic przewiduje powstanie terenów leśnych, które zajmą powierzchnię 110 ha. Właśnie uczyniono kolejny krok w kierunku wykonania tego planu: 13 kwietnia br. pracownicy spółki PAK Górnictwo posadzili pierwszą partię drzewek, które w przyszłości stworzą kompleks leśny.

Na powierzchni jednego hektara sadzimy średnio 7 tysięcy roślin, 6500 drzewek oraz 500 krzewów. Wynika z tego, że do nasadzeń na całym zwałowisku przeznaczymy około 770 tysięcy sztuk drzew i krzewów. Pozostałą powierzchnię będą stanowić dukty leśne oraz obszary obsiane mieszanką traw i roślin motylkowych. W tym roku zamierzamy wykonać nasadzenia na powierzchni około 55 ha, z tego 25 ha teraz na wiosnę i 30 ha jesienią. Planowane zakończenie rekultywacji zwałowiska zewnętrznego w kierunku leśnym to rok 2026 – informuje Paweł Szadek, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska ZE PAK.

Technika sadzenia jest następująca: za ciągnikiem, do którego zamontowany jest szparownik (wykonujący bruzdę o głębokości 15 – 20 cm) idą dwie osoby z roślinami, sadząc je w odległości mniej więcej 1 m. Za nimi postępują trzy kolejne osoby, które zasypują i udeptują teren wokół młodych drzewek.

Na zwałowisku sadzi się głównie gatunki lasotwórcze, na początek wybrano brzozę brodawkowatą, akację i dąb szypułkowy. Nasadzenia wykonano na obszarze zajmującym powierzchnię około 10 hektarów.

Pracownicy przeprowadzający rekultywację biologiczną mieli obserwatorów. Akcję sadzenia pierwszych drzewek pokazała w swoim porannym programie Telewizja Polsat.

Fot. Ireneusz Górski