Z Łuczywna do Drzewiec asfaltową drogą

Od kilku dni mieszkańcy gminy Osiek Mały mogą korzystać z nowego odcinka drogi powiatowej łączącego Łuczywno i Drzewce.

Obiekt ten stanowi rekompensatę za zlikwidowanie drogi powiatowej nr 3214 i fragmentu  drogi powiatowej nr 3206, które znajdowały się na obszarze zajętym pod eksploatację złoża węgla brunatnego na odkrywce Drzewce. W zamian wybudowany został odcinek drogi powiatowej nr 3206 o długości 3,896 km.

Inwestorem był powiat kolski, który na realizację tego przedsięwzięcia otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych; w kosztach budowy partycypowała także PAK KWB Konin. Jak poinformowało starostwo, wartość inwestycji wyniosła 4 770 tys. zł.  Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Trans-Spili Sp. z o.o. z Lichenia Starego.

Jak stwierdził inwestor, nowy obiekt „nie tylko poprawi infrastrukturę w tej części gminy Osiek Mały, ale również będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój turystyki i agroturystyki”. Z pewnością droga ułatwia komunikację między Drzewcami, Łuczywnem, Edmuntowem, Smólnikami Osieckimi, Witowem i Osiekiem Małym. Mieszkańcy mają teraz także  bezpośredni, szybki i wygodny dojazd do siedziby gminy.

Droga została zbudowana na gruncie stałym, nieodkształconym, zatem nie będzie podlegała szybkiej degradacji. Jest starannie wykonana, pokryta asfaltem, ma pobocza oraz zjazdy do posesji i na nieruchomości rolne. Prezentuje się efektownie zwłaszcza w porównaniu ze starą drogą powiatową, którą cechował o wiele gorszy standard. Była to trasa o nawierzchni gruntowej, z licznymi koleinami, mimo że kopalnia utwardziła ją tłuczniem.

Nowy odcinek drogi powiatowej został oddany do użytku 6 lipca br. W uroczyści otwarcia, której gospodarzem był starosta kolski Robert Kropidłowski, wzięli udział parlamentarzyści, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, radni sejmiku wojewódzkiego, powiatu i gminy, wójt Osieka Małego Marek Górczewski, a także członek zarządu PAK KWB Konin Paweł Markowski i prezes zarządu spółki Trans-Spili Arleta Nowicka oraz mieszkańcy miejscowości Drzewce, Łuczywno i Smólniki Osieckie.

Oddanie drogi do użytku (fot. Starostwo Kolskie)

Nowy odcinek drogi 3206P

Fragment starej drogi powiatowej