Wiceprezydent Banku Światowego w ZE PAK

Piątek 16 lipca br. upłynął pod znakiem wizyty przedstawicieli Banku Światowego w Koninie i w spółkach Zespołu Elektrowni PAK. Tematem przewodnim pobytu gości z Waszyngtonu  była transformacja energetyczna regionu konińsko-turkowskiego oraz wynikające z niej konsekwencje gospodarcze i społeczne.

Na zaproszenie miejscowej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz lokalnych samorządów do Konina przyjechała Anna Bjerde, wiceprezydent Banku Światowego na Europę i Azję Środkową, wraz z trojgiem dyrektorów BŚ. Goście spędzili w Polsce dwa dni, z tego jeden w naszym regionie.

Programu ich wizyty obejmował spotkanie z zarządem ZE PAK oraz przedstawicielami organizacji związkowych działających zarówno w elektrowni, jak i w kopalni. Zarząd ZE PAK poinformował wiceszefową Banku Światowego o planowanych oraz już podjętych działaniach zmierzających do transformacji grupy kapitałowej. Zgodnie z przyjętą ostatnio strategią ZE PAK planuje do 2030 roku całkowitą rezygnację z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W dalszej perspektywie, do 2040 roku, grupa kapitałowa zamierza osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

Celem naszej wizyty jest obserwacja transformacji energetycznej, chcemy mieć informacje z pierwszej ręki. Decyzja o wygaszeniu produkcji kopalni rzutuje na działalność elektrowni, a także na całą lokalną społeczność i poszczególnych pracowników, których to zjawisko dotknie. Te działania powinny się odbywać w ramach sprawiedliwej transformacji, mechanizmu uruchomionego w Unii Europejskiej, który pozwala podejść do problemu kompleksowo. Jedna kwestia to alternatywne wykorzystanie gruntów pokopalnianych, zasadne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Druga to rozwiązania, które dotyczą bezpośrednio pracowników, żeby łagodzić skutki odchodzenia od węgla. Jako bank ogłosiliśmy niedawno nową strategię i plan działań dla klimatu, chcemy pomagać tym krajom, które dokonują transformacji. Wkrótce wyślemy pismo do władz z lokalnych, w którym potwierdzimy naszą gotowość dalszej współpracy – powiedziała Anna Bjerde. Z uznaniem odniosła się do działań podejmowanych we wschodniej Wielkopolsce, przyznała, że są to przedsięwzięcia pionierskie. Goście pozytywnie ocenili fakt zorganizowania jednego spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych stron: przedstawicieli Banku Światowego, zarządu ZE PAK, strony społecznej i reprezentantów ARR.

Szefowie związków zawodowych mieli możliwość przedstawienia problemów społecznych, które są efektem zmian wdrażanych w spółkach ZE PAK.  – Podkreśliliśmy, że człowiek jest dla nas najważniejszy i chcemy, aby nasi pracownicy jak najmniej dotkliwie odczuli skutki transformacji, żeby utrata miejsca pracy w jednym zakładzie wiązała się z zatrudnieniem w innym. Pani Anna Bjerde ze zrozumieniem odniosła się do naszych obaw, przyznała, że najważniejsze jest to, aby transformacja była sprawiedliwa. Zadeklarowała również wszelką pomoc. Było to bardzo dobre i potrzebne spotkanie – oceniła Alicja Messerszmidt, przewodnicząca MZZ Pracowników Inżynieryjno-Technicznych „Kadra” w PAK KWB Konin.

Po rozmowach w Pątnowie goście odwiedzili odkrywkę Jóźwin, jedną z trzech obecnie eksploatowanych w PAK KWB Konin, oraz farmę fotowoltaiczną o mocy 70 MW powstającą na zrekultywowanych terenach PAK KWB Adamów w gminie Brudzew.

Przedstawiciele Banku Światowego spotkali się również z władzami Konina oraz województwa wielkopolskiego.

Fot. ZE PAK