Dwieście akcji i 19 tysięcy litrów krwi

Niewiele jest osób równie bezinteresownych i gotowych do pomocy jak krwiodawcy. Dzielą się tym, co najcenniejsze, przekazują potrzebującym cząstkę siebie. Czerwonokrzyska idea wrażliwości i niesienia pomocy jest żywa w kopalni Konin od ponad 50 lat, bo tak długo działa organizacja zrzeszająca krwiodawców – dziś jest to Międzyzakładowy Górniczy Klub HDK – PCK im. św. Barbary przy PAK KWB Konin.

Klub powstał w 1970 roku, czyli 51 lat temu, ale ze względu na pandemię krwiodawcy musieli kilkakrotnie przesunąć jubileusz. Udało się zorganizować spotkanie w tym roku, 22 października w ośrodku „Leśna Przystań” w Mikorzynie.

Członkowie klubu świętowali rocznicę uroczyście w towarzystwie znakomitych gości. Przybył wiceprezydent Konina Witold Nowak i wicestarosta powiatowy Władysław Kocaj, przedstawiciele władz PCK oraz dyrektorzy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza i Poznania, z którymi górnicy współpracują na co dzień przy prowadzeniu zbiorowych akcji. A ponieważ są one ostatnio organizowane na terenie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych, nie mogło zabraknąć dyrektorów tej placówki – obecnego Karola Niemczynowicza i byłego Janusza Kamińskiego. Przyjechały delegacje zaprzyjaźnionych klubów z całej Polski – od Śląska do Pomorza, 25 sztandarów podkreśliło uroczystą atmosferę spotkania. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych firm oraz braci górniczej – Klubu Seniora SITG i szefów związków zawodowych działających w kopalni.

Krwiodawcy uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłych koleżanek i kolegów, ten wzruszający moment podkreśliły płonące kaganki.

Początek honorowego krwiodawstwa w KWB Konin sięga roku 1968, kiedy grupa 25 górników rozpoczęła oddawanie krwi. Inicjator Konstanty Marciniak i jego koledzy  propagowali ideę honorowego krwiodawstwa wśród załogi podczas różnych spotkań i zawodów sportowych. Wkrótce grono krwiodawców urosło do blisko 100 osób. Ponieważ ta nieformalna grupa szybko się rozwijała, w lutym 1970 roku powołany został Zakładowy Bank Krwi, a 6 marca 1970 roku powstał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK.

Wydarzenia te przypomniał prezes górniczego klubu Andrzej Kłonica, dodając: Pragnę podziękować założycielom klubu, wszystkim zarządom i prezesom, którzy kierowali jego działalnością. Przez 50 lat średnio cztery razy w roku organizowaliśmy zbiorowe akcje poboru krwi, podczas których nasi krwiodawcy oddali  18.650 litrów krwi. Koleżanki i koledzy krwiodawcy – ilu ludziom Wasza krew pomogła, a wręcz uratowała życie, mogą powiedzieć ci, do których trafiła w szpitalach i klinikach całego kraju. Dziękuję za wasze otwarte serca i każdą kroplę oddanej krwi.

Dodajmy, że honorowi dawcy z górniczego klubu wspierali także Bank Centrum Zdrowia Dziecka, przekazali krew dla potrzebujących po trzęsieniu ziemi w Meksyku i wielokrotnie odpowiadali na apel „Krew na ratunek”, brali także udział w licznych akcjach charytatywnych.

Wśród członków kopalnianego klubu są tacy, którzy oddali imponującą ilość krwi. Rekordzistą jest Wiesław Wiliński, który ma na koncie aż 70 litrów, inni oddali ponad 60 litrów czy powyżej 50 litrów. – Oczywiście nie chodzi o ilość, ale gotowość pomocy, żeby każdy dołożył swoją kropelkę, bo każda ratuje życie ludzkie. Ekipy, które obsługują nasze akcje mówią, że jest to lek na wagę złota, a nawet cenniejszy niż złoto – podkreśla Andrzej Kłonica.

Ostatnia, dwusetna z rzędu, akcja zbiorowego oddawania krwi odbyła się 1 października br. Uczestniczyło w niej 38 osób, członków klubu oraz uczniów Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych. Udział młodzieży krwiodawcy uznają za inwestycję na przyszłość, która umożliwi zmianę pokoleniową i zastąpienie obecnych członków klubu.

Fot. 2, 3

Prezes Andrzej Kłonica podkreślił doskonałą współpracę klubu z centrami krwiodawstwa,  firmami lokalnymi i szkołami, ośrodkami sportowymi i władzami miasta. Wszystkim podziękował za przychylność, szczególne słowa podziękowania skierował do zarządu kopalni Konin i działających w niej organizacji związkowych, które od lat wspierają działalność klubu organizacyjnie i finansowo.

Jubileusz był okazją, by docenić zasłużonych krwiodawców odznaczeniami i tytułami. Minister zdrowia nadał odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu Jarosławowi Gramerze. Zarząd Główny PCK przyznał Odznakę Honorową PCK IV stopnia Grzegorzowi Matuszakowi. Starosta Koniński nadał odznakę honorową Za Zasługi dla Powiatu Konińskiego Jarosławowi Gramerze i Romanowi Śliwczyńskiemu. Prezydent Konina wyróżnił odznaką honorową Za Zasługi dla Miasta Konina Radosława Tęgosa, Andrzeja Pałasza, Mariusza Psikusa oraz Mariusza Rąpla. Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża nadał Kryształowe Serce Czesławowi Dolasińskiemu i Andrzejowi Kłonicy.

Zarząd górniczego klubu także przyznał odznaczenia. Medale klubowe oraz odznaki Zasłużony HDK PCK w KWB Konin  otrzymała spora grupa krwiodawców.

Fot. Andrzej Juśkiewicz

Na zdjęciu poniżej zarząd klubu. Stoją od lewej: Andrzej Juśkiewicz, Andrzej Kłonica, Grzegorz Matuszak, Mirosław Grzelak i Zbigniew Kluska