Skromna Barbórka

Uświęcona tradycją Barbórka obchodzona jest uroczyście przez całą brać górniczą. Spotkania, msze i biesiady gromadzą zwykle liczne grono uczestników.  Niestety to, co stanowi siłę górniczych spotkań, teraz – w dobie nadal trwającej pandemii – okazuje się ich słabością.

W warunkach zagrożenia epidemicznego, kiedy nie można zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom, po raz drugi wspólne uroczystości barbórkowe kopalni Konin, kopalni Adamów i PAK Górnictwo zostały znacznie ograniczone. Nie odbyła się akademia, przemarsz gwarków i śniadanie górnicze, odwołane zostały biesiady i koncert zakładowej orkiestry dętej.

Natomiast zgodnie z tradycją zostały złożone kwiaty pod pomnikiem świętej Barbary przed biurowcem w Kleczewie. W krótkiej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe kopalni  i działających w niej organizacji, zarządy górniczych spółek, przedstawiciel zarządu ZE PAK, delegacje związków zawodowych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz rady pracowników.

Czwartego grudnia, zamiast jednej centralnej mszy w intencji górników, odprawione zostały nabożeństwa w dziewięciu parafiach: w czterech kościołach w Koninie, w jednym w Turku oraz w Kleczewie, Kazimierzu Biskupim, Kramsku i Ślesinie. Pracownicy spółek mogli indywidualnie uczestniczyć w tych nabożeństwach. Osoby pracujące tego dnia otrzymały śniadanie górnicze na swoich stanowiskach.

Miłą niespodziankę sprawiła Orkiestra Dęta Kopalni Konin, która w prezencie dla gwarków nagrała hymn górniczy. Nagranie można znaleźć na facebooku zespołu.

eg

Fot. Krzysztof Wesołowski