Morskie wiatraki wspomogą transformację

ZE PAK i duńska firma Ørsted planują wspólną budowę farm wiatrowych na Bałtyku, porozumienie w tej sprawie podpisano 8 marca br.

Ørsted Wind Power jest największym na świecie i najbardziej doświadczonym producentem morskiej energii wiatrowej. Współpraca ZE PAK z globalnym liderem w tej dziedzinie stwarza szansę szybkiej i efektywnej realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Strony podpisały umowę dotyczącą pięciu spółek projektowych i zamierzają wspólnie wystąpić o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Inwestycja w morskie farmy wiatrowe to ważny element transformacji energetycznej ZE PAK. Cieszymy się, że naszym partnerem jest Orsted – firma, która zbudowała najwięcej na świecie elektrowni wiatrowych na morzu. Połączenie sił pomiędzy ZE PAK i Orsted to gwarancja budowy elektrowni wiatrowych na Bałtyku w krótkim czasie, a tym samym szybkiego dostarczenia Polakom taniej i zielonej energii, co jest szczególnie istotne w obecnych czasach – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

Jak podkreślają strony porozumienia, realizacja projektu nie tylko pomoże przeciwdziałać zmianom klimatycznym, ale również  ograniczy zależność Polski od importu surowców energetycznych, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne naszej części Europy.

Pomyślne przeprowadzenie inwestycji będzie miało także istotny wpływ na mieszkańców  regionu konińsko-turkowskiego, bowiem budowie farm towarzyszyć będzie szereg inicjatyw społeczno-gospodarczych. Ørsted i ZE PAK zamierzają między innymi utworzyć regionalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej z budżetem około 50 mln zł (10 mln euro), który pomoże złagodzić ekonomiczne i społeczne skutki odchodzenia od węgla.

Nasz wspólny projekt to najlepszy sposób na szybkie i skuteczne wybudowanie farm wiatrowych na morzu. Gdy otrzymamy licencję na lokalizację farm, będziemy produkować i dostarczać mieszkańcom Polski tanią i czystą energię, a także stworzymy fundusz sprawiedliwej transformacji dla Wielkopolski wschodniej. Sam region koniński i lokalne społeczności skorzystają również na naszych farmach dzięki wpływom podatkowym – podkreślił Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

Fot. ZE PAK