Zawiadomienie o połączeniu PAK KWB KONIN S.A. z PAK KWB ADAMÓW S.A.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna („PAK KWBK Konin SA”) zawiadamia, że z dniem 28 lutego 2023r. („Dzień Połączenia”) nastąpiło połączenie PAK KWB Konin S.A. ze spółką PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warence (adres: 62-700 Turek, Warenka nr 23), nr KRS 0000061592 („PAK KWB Adamów S.A.”). Połączenie nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK KWB Adamów S.A. – Spółki Przejmowanej na PAK KWBK Konin S.A. – Spółkę Przejmującą, w zamian za akcję przyznaną ZE PAK S.A. przez PAK KWBK Konin S.A. (łączenie się przez przejęcie).

Pełna treść zawiadomienia