Sprzedaż nieruchomości z Grupy Kapitałowej ZE PAK

Grupa Kapitałowa ZEPAK ogłoszą przetarg otwarty na sprzedaż nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim, .
Sprzedający: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S. A. (poz. 1,3,) i ZE PAK Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin (poz. 2).

Przedmiot sprzedaży:

  1. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie.
  2. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim (własność ZE PAK S.A.).
  3. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi.

Szacowana cena netto:

  1. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie: 1 697 760 PLN.
  2. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim 1 109 280 PLN.
  3. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi: 11 261 468 PLN.
    (sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% VAT)

Oferty można składać w okresie od 21 kwietnia do 28 kwietnia 2023r. wg zasad ujętych w zaproszeniu.

Pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży można składać w okresie od 7 marca do 14 kwietnia 2023r do osoby prowadzącej postępowanie: Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@zepak.com.pl

Nieruchomości można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Jackiem Semlą tel. 63/247 37 73, e-mail: semla.jacek@zepak.com.pl

Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie Platformy Logintrade (www.kwbkonin.pl, w zakładce „Dla dostawców”).

Załączniki:

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży

Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim wykaz działek

Budynek wielofunkcyjny Kleczew wykaz działek

Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi wykaz działek

Mapy