Jubileusz Koła Zakładowego SITG

W tym roku przypada 70-lecie działalności Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy PAK KWB Konin.  Zostało ono utworzone 7 lutego 1953 roku przez pracowników delegowanych do pracy w kopalni, którzy wcześniej byli zatrudnieni w różnych przedsiębiorstwach górniczych na Śląsku. Tworzyli oni kadrę, która znała tradycje górnicze i zapoczątkowała je w KWB Konin.

Datę tak zacnego jubileuszu organizatorzy – obecny zarząd koła SITG – wyznaczył na trzeciego marca, wpisując się w ten sposób w obchody Światowego Dnia Inżyniera, który przypada czwartego marca.

Jubileusz świętowano w OSW Gwarek w Ślesinie. Zgodnie z tradycją rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru koła i odśpiewania hymnu górniczego. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele zarządów kopalni Konin i PAK Górnictwa, Jarosław Czyż i Dariusz Szymczak, członek honorowy SITG – prof. Zbigniew Kasztelewicz, a także dawni prezesi koła, delegacje kół SITG zrzeszonych w Oddziale Poznańsko-Konińskim, dyrektor OUG w Poznaniu, przedstawiciele NOT, związków zawodowych, górniczej orkiestry, klubu krwiodawców i Muzeum Okręgowego w Koninie. Naturalnie w uroczystości wzięli udział również członkowie koła.

Prezes koła Grzegorz Witkowski w okolicznościowym wystąpieniu syntetycznie przedstawił dorobek minionych siedemdziesięciu lat: Zawsze szczególnie dbaliśmy o podnoszenie kwalifikacji kadry technicznej. Temu służyły między innymi zjazdy i konferencje, w których uczestniczyliśmy, a niejednokrotnie je organizowaliśmy. Przez wszystkie lata nasi członkowie wprowadzali postęp techniczny w kopalni, byli inicjatorami i propagatorami nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Ściśle współpracowaliśmy (i robimy to nadal) z Zarządem Oddziału Poznańsko-Konińskiego SITG, chętnie integrujemy się ze wszystkimi kołami zrzeszonymi w oddziale. Współpracowaliśmy z RFSNT NOT w Koninie, systematycznie delegowaliśmy członków koła do władz konińskiej NOT. Od wielu lat współdziałamy także z Muzeum Okręgowym w Gosławicach. Tradycja górnicza wymaga naszej obecności w obchodach barbórkowych, to my przeprowadzamy ceremoniał nadawania szpad górniczych. Nie zapominamy też o lżejszych formach działania, organizując życie kulturalne i towarzyskie – kiedyś prowadziliśmy kawiarenkę, a przez wszystkie lata organizujemy Karczmy Piwne i Combry Babskie oraz wiele spotkań integracyjnych i wyjazdów technicznych.

Spotkanie było także okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków koła oraz byłych jego prezesów. Wielu zaproszonych gości złożyło życzenia władzom i członkom kopalnianej organizacji. Na zakończenie oficjalnej części spotkania wyprowadzono sztandar. A potem przyszedł czas na jubileuszowy tort i lampkę szampana, a następnie integrację, rozmowy i świętowanie.

Fot. Piotr Ordan