Ostatnia z wielkich

Jóźwin, ostatnia z wielkich konińskich odkrywek, zakończyła wydobycie w piątek 16 czerwca 2023 roku. Ostatni skład z węglem odjechał z kleczewskiej załadowni do elektrowni o godz. 12.20.

Jóźwin to niewątpliwie najbardziej zasłużona odkrywka w historii kopalni Konin – największa, najdłużej pracująca i mogąca się pochwalić najlepszymi wynikami produkcyjnymi. Od lipca 1971 roku wydobyto tam ponad 178 mln Mg węgla, z tego 71 mln  Mg na Jóźwinie IIB, który został uruchomiony w grudniu 2003 roku.

W całej odkrywce od 1968 roku zdjęto 1 423 mln m3 nadkładu, a na polu Jóźwin IIB od marca 1999 roku 712 mln m3.

Procentowy udział Jóźwina w wydobyciu jest imponujący – z tej odkrywki pochodziło 28% węgla wydobytego w historii kopalni. Udział pozostałych dużych odkrywek był mniejszy, Kazimierz i Pątnów dały po 20% wydobycia.

W latach swojego rozkwitu, na początku drugiej dekady bieżącego wieku, Jóźwin dawał 70% rocznego wydobycia, był prawdziwą podporą kopalni. Rekordowe wydobycie – 6 mln 220 tys. Mg zanotowano w roku 2012, niewiele mniejsze  –  sięgające 6 mln 181 tys. Mg – w roku  2011. W kolejnych latach, do roku 2016, wydobycie znacznie przekraczało 5 mln ton.

Fot. Piotr Ordan

Grafika Elżbieta Dwornik

Odkrywka Jóźwin w czasie rozkwitu, w 2012 roku
Ostatni pociąg z jóźwińskim węglem