Co pluska w zbiorniku?

Różne gatunki ryb, mięczaki i ramienice już zdążyły zasiedlić akwen pogórniczy w Kleczewie. „Zbiornik stanowi niezwykle ciekawe studium przypadku kształtowania się nowego ekosystemu wodnego” – uważają naukowcy. Akwen powstaje w wyrobisku końcowym odkrywki Kazimierz Północ. Od kilku lat jest obiektem zainteresowania specjalistów z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w ubiegłym roku badania hydrobiologiczne prowadzili tam pracownicy Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zbiornik […]

Na celowniku retencja wodna i nowe inwestycje

Badania przyrodnicze oraz rozwiązania techniczne ukierunkowane na poprawę stanu środowiska w regionie konińskim są przedmiotem współpracy ZE PAK SA, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 26 stycznia 2023 r. Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz transformacji energetycznej prowadzonej w ZE PAK, z wykorzystaniem potencjału merytorycznego i technicznego sygnatariuszy listu. Obszar wspólnych działań obejmował będzie m.in. kształtowanie nowych ekosystemów na terenach […]

Zgodnie z górniczą tradycją

Górnicy konińskiego zagłębia rozpoczęli świąteczny dzień mszą odprawioną w kościele św. Wojciecha. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele zarządów górniczych spółek, parlamentarzyści, reprezentanci władz miasta i powiatu, poczty sztandarowe, seniorzy oraz  pracownicy. A także orkiestra dęta kopalni, która poprowadziła przemarsz ulicami Konina na tradycyjne śniadanie górnicze. Były to pierwsze pełne obchody barbórkowe po przerwie spowodowanej pandemią; w dwóch poprzednich latach uroczystości zostały zawieszone. Tym razem nastąpił powrót […]

Żeglarzom zima niestraszna

Na XXVIII Zimowe Regaty Barbórkowe Klub Żeglarski Kopalni Konin zaprosił 19 listopada.  W tym roku nazwa „zimowe” nie była na wyrost, bowiem pogoda przywitała uczestników zawodów mrozem i dość silnym wiatrem, w porywach do czterech stopni. Zimowe warunki nie odstraszyły chętnych do rywalizacji na Jeziorze Pątnowskim – zgłosiło się aż 37 załóg. I wszystkie ukończyły regaty. Żeglarze przyjechali z różnych zakątków Polski – znad morza, z Wrocławia, Poznania […]

Więcej wody dla jezior

Dwa pokopalniane zbiorniki – Kleczew i Jóźwin – staną się częścią systemu poprawiającego stan stosunków wodnych we wschodniej Wielkopolsce.  Działanie prowadzące do tego celu podjęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz ZE PAK S.A. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 8 listopada w Wilczynie. Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej w regionie środkowej Warty, a także odbudowa zasobów wodnych w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego nastąpi poprzez wykorzystanie […]

Sprzedaż nieruchomości z Grupy Kapitałowej ZE PAK

Grupa Kapitałowa ZEPAK ogłoszą przetarg otwarty na sprzedaż nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim. Sprzedający: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S. A. (poz. 1,2,4) i ZE PAK Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin (poz. 3). Przedmiot sprzedaży: 1. Budynek biurowy w Kleczewie. 2. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie. 3. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim (własność ZE PAK S.A.). 4. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi. Szacowana cena […]