Informacje dla akcjonariuszy

 
 
 

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. na dzień 25 czerwca 2020 r.