Rekultywacja leśna

Model PAN sprawdza się również przy rekultywacji leśnej; kierunek ten można wprowadzić bezpośrednio po wykonaniu rekultywacji technicznej. Zalesianie skarp umożliwia ochronę zwałowisk przed erozją i jednocześnie tworzy nową, żyzną warstwę gleby.

Prawidłowe postępowanie wymaga właściwego doboru gatunków drzew i krzewów. Model stosowany w kopalni Konin, ze względu na występowanie w podłożu glin zwałowych szarych, opiera się na lasotwórczych gatunkach liściastych. Najczęściej wprowadza się dąb szypułkowy, jesion wyniosły, modrzew europejski i buk zwyczajny. Gatunki domieszkowe to lipa drobnolistna, grab pospolity, klon zwyczajny i klon jawor. Natomiast wśród sadzonych krzewów dominuje karagana syberyjska, głóg, jarząb, rokitnik zwyczajny, robinia akacjowa i bez czarny.

Na udatność nasadzeń wpływa właściwe przygotowanie powierzchni, odpowiednio zaplanowane zagęszczenie oraz jakość stosowanego materiału (wiek sadzonki, system korzeniowy, zdrowotność), a także technika sadzenia i warunki pogodowe. Bardzo ważnym czynnikiem jest nawożenie mineralne, stosowane przez okres 4-5 lat, a później uzupełniane w miarę potrzeb. Rosnące drzewka i krzewy poddawane są zabiegom pielęgnacyjnym, systematycznie dokonuje się przeglądu nasadzeń i w razie potrzeby uzupełnia ubytki spowodowane przez zwierzynę lub niskie temperatury panujące w okresie zimowym.

Na zwałowiskach zamkniętych i czynnych odkrywek w rejonie Konina powstało już wiele hektarów lasów, w których rozmaite gatunki zwierząt znalazły doskonałe warunki do życia.

Fot. 1 i 2 – Nasadzenia drzew na zwałowisku odkrywki Drzewce
Fot. 3 – Pielęgnacja młodych drzewek, zwałowisko odkrywki Drzewce
Fot. 4 – 7 – Gatunki lasotwórcze na zwałowisku zewnętrznym odkrywki Pątnów
Fot. 8 i 9 – Las powstały na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Kazimierz