Rekultywacja rolna

Rekultywacja rolna przez wiele lat była przodującym kierunkiem prowadzonym przez kopalnię Konin. O jego dominacji zdecydowała obecność w nadkładzie glin zwałowych szarych, które dzięki swym własnościom są doskonałym materiałem na prowadzenie rekultywacji rolnej, a także leśnej.

Podstawy rekultywacji rolniczej opracowali twórcy Modelu PAN. Zaproponowana przez nich metoda wymaga przygotowania materiału zwałowego o szczególnych właściwościach. Można go uzyskać stosując zwałowanie selektywne, dzięki czemu wierzchnią warstwę zwałowiska stanowią w większości gliny szare, co pozwala na uzyskanie odpowiedniej produktywności nowo tworzonych gleb. Osiągnięcie pożądanego celu wymaga jednak wykonania wielu działań technicznych i technologicznych oraz przeprowadzenia szeregu zabiegów agrotechnicznych. Na tak przygotowane podłoże aplikuje się zwiększoną ilość nawozów mineralnych, a następnie dokonuje wysiewu mieszaniny nasion lucerny oraz odpowiednio dobranych gatunków traw.

W efekcie tych zabiegów powstaje warstwa gleb, na których można założyć pola uprawne. Utworzono je na terenach po odkrywce Gosławice, Jóźwin, Kazimierz, Pątnów i Lubstów. Na gruntach pokopalnianych można uprawiać pszenicę, buraki, rzepak, słoneczniki czy kukurydzę. Prowadzone badania wskazują, że produkcja rolna na gruntach zrekultywowanych jest często bardziej efektywna niż na rodzimych piaszczystych glebach regionu konińskiego.

Fot. 1 – Pole pszenicy na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Kazimierz
Fot. 2 – Zboże uprawiane na wierzchowinie zwałowiska zewnętrznego odkrywki Lubstów
Fot. 3 – Pole słoneczników na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Jóźwin
Fot. 4 – Uprawa facelii na terenie po odkrywce Jóźwin
Fot. 5 – Rzepak rosnący na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Kazimierz
Fot. 6 – Pole lucerny, zwałowisko wewnętrzne odkrywki Kazimierz
Fot. 7 – Uprawa buraków na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Jóźwin