Rekultywacja wodna

Rekultywacja wodna to kierunek, który w ostatnim czasie staje się coraz popularniejszy. Takim zagospodarowaniem terenów pogórniczych zainteresowane są samorządy i społeczności lokalne. Odpowiadając na ich oczekiwania, kopalnia tworzy zbiorniki wodne, niektóre dużo większe od naturalnych, wykorzystując w tym celu wyrobiska końcowe odkrywek. Nowe akweny cechuje wysoka jakość wód, ponieważ są zasilane głównie wodami podziemnymi.

W rejonie Konina powstało w ten sposób już sześć zbiorników wodnych:

  • zbiornik po odkrywce Morzysław, dziś w Parku 700-lecia w Koninie (akwen o powierzchni 2,5 ha)
  • zbiornik po odkrywce Niesłusz, na osiedlu Zatorze, także w granicach miasta (18,5 ha)
  • jezioro Czarna Woda po odkrywce Gosławice (32,5 ha)
  • zbiornik po odkrywce Pątnów w Mikorzynie (360 ha), sprzedany na licytacji, pierwsze jezioro w Polsce kupione przez osobę prywatną
  • zbiornik w Kozarzewku po odkrywce Kazimierz Południe (65 ha)
  • zbiornik w polu Bilczew odkrywki Drzewce (33 ha).

Plany przewidują powstanie pięciu kolejnych akwenów w wyrobiskach końcowych. Dwa z nich są już tworzone: zbiornik po odkrywce Lubstów (475 ha) oraz po odkrywce Kazimierz Północ (o powierzchni 522 ha) w Kleczewie. Akweny powstaną także w wyrobiskach końcowych odkrywek Jóźwin II B (438 ha), Drzewce (125 ha) oraz Tomisławice (ponad 200 ha).

Pokopalniane zbiorniki służą głównie rekreacji, ale pełnią także funkcję retencyjną. Dobrze wpisały się w krajobraz regionu, zdecydowanie podnosząc jego walory turystyczne. Stały się atrakcyjnym i popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców gmin górniczych. Brzegi akwenów w większości przypadków zostały już zagospodarowane – utworzono plaże piaszczyste i trawiaste, ścieżki rowerowo-spacerowe, place zabaw dla dzieci. Zbiorniki mają na ogół części o różnej głębokości – płytsze pełnią rolę kąpielisk, głębsze służą wędkarzom. Ze względu wyjątkową przezroczystość wody pokopalniane jeziora wzbudzają także zainteresowanie płetwonurków. Bardzo szybko akweny te stają się siedliskiem wielu gatunków ptaków wodnych i ryb. Istnienie ciągu naturalnych jezior wokół kopalni oraz powstawanie nowych akwenów to doskonały dowód na to, że PAK KWB Konin skutecznie łączy działalność górniczą z troską o otoczenie przyrodnicze.

Fot. 1 – Jeziorko w Parku 700-lecia na terenie po odkrywce Morzysław
Fot. 2 – Zbiornik powstały w wyrobisku końcowym odkrywki Pątnów
Fot. 3 – Jeziorko Zatorze w miejscu odkrywki Niesłusz
Fot. 4 – Czarna Woda powstała na terenie po odkrywce Gosławice
Fot. 5 – Zbiornik Kozarzewek w wyrobisku odkrywki Kazimierz Południe
Fot. 6 – Akwen powstały w wyrobisku pola Bilczew
Fot. 7 – Zbiornik tworzony w wyrobisku końcowym odkrywki Lubstów