Ochrona powietrza

Roboty górnicze prowadzone na odkrywce mogą powodować mechaniczne zanieczyszczenie powietrza. Podczas wykonywania tych zadań powstaje tzw. emisja niezorganizowana pyłu. Jej źródłem jest proces zdejmowania i zwałowania nadkładu, urabiania węgla, a także załadunku i transportu surowca. Emisja niezorganizowana może powstać także na skutek erozji wietrznej na niezrekultywowanych jeszcze zwałowiskach i skarpach. Ten rodzaj emisji pyłu występuje jedynie podczas skrajnie niekorzystnych warunków, kiedy silnym wiatrom towarzyszy długotrwały brak opadów atmosferycznych. Zasięg emisji niezorganizowanej sięga maksymalnie 200 m od źródła.

Kopalnia Konin uzyskała wymagane prawem decyzje ustalające dopuszczalną emisję zanieczyszczeń do powietrza i na bieżąco przestrzega ich postanowień. Na wybranych lokalizacjach cyklicznie przez cały rok prowadzone są pomiary opadu pyłu; badania te prowadzi akredytowane laboratorium, a uzyskane wyniki przekazywane są instytucjom ochrony środowiska oraz lokalnym władzom.