Odkrywka Gosławice

Odkrywka Gosławice funkcjonowała w latach 1957 – 1974, wydobyto z niej prawie 39 mln ton węgla. Była pierwszą konińską odkrywką, na której zastosowano nowoczesne na owe czasy maszyny – wielkogabarytowe koparki i zwałowarki o dużej wydajności, unowocześniono także transport surowca. Na odkrywce pracowały dwie koparki nadkładowe GZUT W-750 oraz Ds 1120, dwie koparki węglowe SchRs 315 oraz Rs 400, a także zwałowarka As 1120. Zakupiono również lokomotywy elektryczne LEW.

W dawnym wyrobisku powstało jezioro Czarna Woda o powierzchni 32,5 ha. Teren wokół zbiornika został wyplantowany i obsadzony drzewami i krzewami. Sam akwen i jego otoczenie stanowi popularne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Konina. Obok jeziora Czarna Woda znajduje się także mniejszy zbiornik (3,8 ha), powstały w miejscu osadnika wody przemysłowej z brykietowni. Zagospodarowanie tego terenu stanowiło część powstającej strefy ochronnej rejonu przemysłowego Konina.

Fot. 1 – Pole I odkrywki Gosławice, lata 1950
Fot. 2 – Koparka SchRs 315, rok 1956
Fot. 3 – Zwałowarka As 1120, rok 1965
Fot. 4 – Zbiornik Czarna Woda powstały w wyrobisku odkrywki Gosławice, rok 2015
Fot. 5 – Zwałowisko wewnętrzne zrekultywowane w kierunku rolnym, rok 2015