Odkrywka Jóźwin

Jóźwin jest najstarszą czynną odkrywką PAK KWB Konin, działąjącą od 1971 roku. Rozpoczęciu pracy przez tę odkrywkę towarzyszyło spektakularne wydarzenie – transport koparki SchRs 315 z Gosławic przez Jezioro Gosławskie, oddzielające obie odkrywki. Ważąca 620 ton maszyna przepłynęła jezioro na promie zbudowanym z pontonów. Operację przeprowadzili fachowcy z kopalni przy współpracy z wojskiem. O tej bezprecedensowej przeprawie pisała prasa krajowa i zagraniczna.

Węgiel wydobywany był początkowo z Jóźwina I zlokalizowanego na złożu Pątnów II, później wydobycie prowadzono z Jóźwina II A w północnej części złoża Pątnów III. Od 1999 roku trwa eksploatacja złoża Pątnów IV, na odkrywce Jóźwin II B, będzie ona prowadzona do 2020 roku. Przy zdejmowaniu nadkładu na tej odkrywce pracują, między innymi, największe koparki w kopalni Konin – dwie maszyny typu SRs 1800, zwane „hiszpankami”.

Teren po odkrywce Jóźwin II A zrekultywowany został w kierunku rekreacyjno-sportowym, przy wykorzystaniu funduszy unijnych powstał tam Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej. W skład kompleksu rekreacyjnego, zwanego popularnie Maltą Bis, wchodzi zbiornik wodny, plaża, amfiteatr, liczne ścieżki spacerowe i rowerowe, park linowy, plac zabaw dla dzieci i chata grillowa. W znajdującym się w pobliżu budynku dawnej dyspozytorni utworzono hostel Kleczewska Malta. Natomiast dawne osadniki kopalniane zostały wykorzystane jako miejsce do wędkowania, „Łowisko u Roberta” często odwiedzają amatorzy łowienia ryb, przyjeżdżający z Kleczewa i okolic.

Na obszarze po odkrywce Jóźwin IIB powstanie między innymi jezioro o powierzchni 440 ha.

Fot. 1 – Odkrywka Jóźwin w roku 1992
Fot. 2 – Zaplecze odkrywki i wyrobisko, rok1999
Fot. 3 – Zwałowarka A2RsB 8800, rok 2008
Fot. 4 – Koparka SRs 1800 (Dolores), rok 2012
Fot. 5 – Widok odkrywki w styczniu 2018
Fot. 6 – Rekultywacja rolna na zwałowisku wewnętrznym, rok 2009
Fot. 7 – „Łowisko u Roberta” na terenie dawnych osadników kopalnianych
Fot. 8 – Kleczewski Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej