Odkrywka Kazimierz

Eksploatacja węgla na odkrywce Kazimierz trwała od 1965 do 2011 roku. Odkrywka czerpała ze złoża Pątnów III, z którego wydobyto 131 mln ton surowca. Obszar eksploatacji podzielony była na dwa pola: Kazimierz Południe, tam wydobycie zakończono w 1997 roku, oraz Kazimierz Północ, który działał do roku 2011.

Na odkrywce Kazimierz, jako pierwszej w kopalni Konin, do odstawy nadkładu i węgla zastosowano układ technologiczny KTZ (koparka – taśmociąg – zwałowarka). Nowa technologia zwiększała czas pracy koparek i zwałowarek, redukowała koszty utrzymania torów kolejowych, zmniejszała zużycie energii elektrycznej i znacznie skracała czas transportu; wprowadzono ją zatem na pozostałych odkrywkach.

Zrekultywowany teren po odkrywce Kazimierz Południe zajmuje 110 ha. Powstał tam zbiornik wodny o powierzchni 65 ha, podzielony na dwie części, którego skarpy umocniono geowłókniną i geokratą. Na obszarze zrekultywowanego zwałowiska wewnętrznego tej odkrywki znajduje się lotnisko Aeroklubu Konińskiego. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu po odkrywce Kazimierz Północ w jej wyrobisku końcowym utworzony zostanie akwen o powierzchni 520 ha.

Fot. 1 – Transport nadkładu przenośnikiem taśmowym, rok 1965
Fot. 2 – Widok odkrywki w roku 1973
Fot. 3 – Odkrywka Kazimierz i jej otoczenie w roku 1993
Fot. 4 – Koparka Rs 560, rok 2000
Fot. 5 – Rekultywacja o kierunku rolnym na zwałowisku wewnętrznym, rok 2008
Fot. 6 – Zbiornik w Kozarzewku, rok 2009
Fot. 7 – Teren zadrzewiony wokół zbiornika, rok 2018