Odkrywka Niesłusz

Zasoby niewielkiego złoża Morzysław szybko się wyczerpały, rozpoczęto wówczas eksploatację drugiej odkrywki – Niesłusz. Działała ona w latach 1953 – 1961, w tym czasie wydobyto z niej 4 mln ton węgla.

Uruchomienie odkrywki wymagało osuszenia jeziora Niesłusz i oczyszczenia jego dna z zalegającego tam mułu. W latach 1950 było to bardzo trudne technicznie zadanie.

Po zakończeniu eksploatacji węgla w miejscu wyrobiska kopalnia przygotowała nieckę, która początkowo miała być wykorzystana do budowy boiska sportowego. Jednak ostatecznie w tym miejscu powstało jezioro Zatorze o podobnej wielkości, co dawny akwen (18,5 ha). Otoczenie jeziorka zostało ciekawie zagospodarowane – powstały tam alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i place zabaw. Dawny obszar górniczy został zrekultywowany i jest atrakcyjnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców osiedla Zatorze.

W pobliżu, również na terenie poodkrywkowym, powstał kompleks handlowy i ogródki działkowe.

Fot. 1 – Koparka jednonaczyniowa Skoda, lata 1950
Fot. 2 – Wyrobisko odkrywki, koniec lat 1950
Fot. 3 – Zbiornik Zatorze powstały w wyrobisku końcowym odkrywki Niesłusz, rok 2018
Fot. 4 i 5 – Otoczenie jeziorka Zatorze – tereny po odkrywce Niesłusz, rok 2018