Usługi

Archiwizacja dokumentów kadrowo–płacowych

Kontakt: (63) 247 65 51, (63) 247 62 54

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. świadczy usługi z zakresu przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Regulamin świadczenia usługi jak również formularz wniosku o uzyskanie informacji znajdujących się w zbiorze akt w załączeniu.