Władze

Zarząd

Piotr Woźny
Prezes Zarządu

Jarosław Czyż
Wiceprezes Zarządu

Paweł Markowski
Członek Zarządu

Paweł Lisowski
Członek Zarządu

Jarosław Wójcik
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Wiesław Walendziak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zygmunt Solorz
Członek Rady Nadzorczej

Leszek Wysłocki
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Szeląg
Członek Rady Nadzorczej