Zamówienia i przetargi

AKTUALNE PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
AUKCJE I LICYTACJE
ZAPYTANIA OFERTOWE
REJESTRACJA
REGULAMIN


Administratorem Państwa danych osobowych jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., 62-540 Kleczew, ul. 600-lecia 9.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
korespondencyjnie na adres ZE PAK SA, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45., pocztą email: iod@kwbkonin.pl lub telefonicznie: 63 247 34 25.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz związanymi z tym Postępowaniami zakupowymi.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały w linku Klauzula informacyjna