Tu była odkrywka

Wieloletnie doświadczenia zgromadzone przez kopalnię Konin dowodzą, iż tereny pogórnicze mogą z powodzeniem zostać wykorzystane w rozmaity sposób. W efekcie działań rewitalizacyjnych w okolicach Konina i w samym mieście powstało wiele atrakcyjnych obiektów, które wpisały się w otoczenie i zatarły górniczą historię tych miejsc tak skutecznie, że dziś użytkownicy terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych nie wiedzą, że kiedyś były tu odkrywki.

Park 700-lecia

Po zakończeniu eksploatacji węgla tereny pierwszej konińskiej odkrywki Morzysław zostały przekazane miastu. Na zwałowisku zewnętrznym zbudowano osiedle domków jednorodzinnych Glinka, natomiast na obszarze zwałowiska wewnętrznego z czasem powstały obiekty rekreacyjne – korty tenisowe i hala sportowa. W wyrobisku końcowym utworzono niewielki akwen, stanowiący centralny punkt Parku 700-lecia. Jeziorko okoliły alejki spacerowe, plac zabaw dla dzieci oraz Park Ojców, w którym rodzice sadzą drzewa. To bardzo lubiany przez mieszkańców okolicznych osiedli teren rekreacyjny, chętnie odwiedzany przez spacerowiczów, wędkarzy i dzieci karmiące łabędzie i kaczki.

Jeziorko Zatorze

Na konińskim osiedlu Zatorze utworzono 18-hektarowy zbiornik o tej samej nazwie, stanowiący pozostałość po odkrywce Niesłusz. Odkrywka powstała częściowo w miejscu jeziora Niesłusz, które zostało zlikwidowane, akwen utworzony w ramach rewitalizacji zastąpił zatem naturalny zbiornik.

Pozostała część terenu pogórniczego została zalesiona oraz przeznaczona na ogródki działkowe. Pod koniec ubiegłego wieku zbudowano tam centrum handlowe „Galeria nad Jeziorem”. Powstały także korty tenisowe, boiska i place zabaw, wyznaczono alejki spacerowe i trasy rowerowe, zachęcające do rekreacji.

To ciekawie zagospodarowane miejsce znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie bloków osiedla Zatorze, którego mieszkańcy chętnie korzystają z atrakcji zrewitalizowanego terenu po odkrywce.

Czarna Woda

Bardzo ciekawym miejscem jest okolica jeziora Czarna Woda w Marantowie, na obszarze byłej odkrywki Gosławice. Na zwałowisku zewnętrznym tej odkrywki powstały pola uprawne, a w wyrobisku końcowym zbiornik wodny o powierzchni 32,5 ha. Teren wokół Czarnej Wody został wyplantowany, a następnie obsadzony krzewami i drzewami, wśród których przeważają klony, lipy i akcje. Po latach las stał się domem wielu gatunków zwierząt. To przyjemne miejsce na piknik, ciekawy cel wycieczki pieszej lub rowerowej i raj dla wędkarzy. Zbiornikiem opiekują się wędkarze z kopalni, systematycznie go zarybiają, dzięki czemu można w nim złowić nie tylko płocie, krąpie czy ukleje, ale także ogromne karpie, szczupaki i sumy. Obok jeziora znajduje się mniejsze oczko wodne, powstałe w miejscu osadnika wody przemysłowej z brykietowni.

Obszar ten znajduje się w granicach administracyjnych miasta, jego zagospodarowanie stanowiło część powstającej strefy ochronnej rejonu przemysłowego Konina.

Malta Bis

Symbolem ponadczterdziestoletniej obecności kopalni Konin w gminie Kleczew jest wycofana z eksploatacji koparka SchRs 315, która stanęła na jednym z kleczewskich rond.

Na terenie gminy znajduje się wiele obszarów pogórniczych, które stwarzają ciekawe możliwości zagospodarowania po zakończeniu działalności wydobywczej. Dobrym przykładem jest teren po odkrywce Jóźwin II A, na którym powstał Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej. Już na etapie zwałowania teren został odpowiednio ukształtowany przez kopalnię, a po kilku latach gmina Kleczew, wykorzystując fundusze unijne, zbudowała tam kompleks rekreacyjno-sportowy. Centrum ośrodka stanowi zbiornik wodny z plażą i pływającymi pomostami, okolony licznymi alejkami pieszo-rowerowymi. Zbudowano tam amfiteatr, chatę grillową, plac zabaw, park linowy i piaszczyste boisko. W pobliskim budynku dawnej dyspozytorni odkrywki Jóźwin utworzono hostel Kleczewska Malta z 25 miejscami noclegowymi. Znajdujące się obok parku Wzgórze Kleczewskie, również usypane na życzenie gminy, zimą pełni rolę stoku saneczkowego.

Ośrodek jest miejscem wielu imprez kulturalnych i sportowych, jak międzynarodowe zawody modeli pływających.