Odkrywka Lubstów

Odkrywka Lubstów działała od 1982 do 2009 roku, przez ten czas wydobyto 107 mln ton surowca, pod koniec XX wieku pochodziło stąd 40% konińskiego węgla. Złoże Lubstów miało wyjątkowe cechy – grubość pokładu węgla dochodziła miejscami do 90 m, był to zatem najgrubszy pokład w naszym w zagłębiu. W latach 1990 była to również najgłębsza odkrywka węgla brunatnego w Polsce, osiągnęła poziom –55 m n.p.m. przy rzędnej terenu +103 m n.p.m.

W Lubstowie zastosowano nowoczesne maszyny: niemiecką koparkę SchRs 900 oraz koparkę polskiej produkcji KWK 1500. Zwałowanie odbywało się przy wykorzystaniu zwałowarki A2RsB 8800. Wszystkie te maszyny znalazły zastosowanie na obecnie funkcjonujących odkrywkach.

Zwałowisko zewnętrzne Lubstowa jest przykładem rekultywacji rolnej i leśnej – powstał tam las o powierzchni 70 ha. Przeważającym kierunkiem rekultywacji zwałowiska wewnętrznego jest kierunek rolny, natomiast w wyrobisku końcowym powstaje zbiornik wodny, którego powierzchnia wyniesie około 480 ha. Zbocze akwenu zostało wzmocnione krzewami i trawą, zastosowano także dodatkowe zabezpieczenie w postaci hydrożelu. Wyznaczone zostały ścieżki rowerowe i spacerowe. Projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora, uzgodniony z władzami gminy Sompolno, przewiduje stworzenie bazy dla turystyki, żeglarstwa i sportów motorowodnych.

Fot. 1 – Koparka SchRs 800, rok 1997
Fot. 2 – Rok 1995 – najgłębsza polska odkrywka
Fot. 3 – Widok odkrywki Lubstów w roku 2005
Fot. 4 –Tworzenie zbiornika wodnego w wyrobisku końcowym, rok 2009
Fot. 5 – Zbiornik w roku 2018
Fot. 6 – Roślinność wokół akwenu, rok 2018
Fot. 7 – Nasadzenia na zwałowisku zewnętrznym odkrywki, rok 2018