Sprzedaż nieruchomości z PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego S.A. informuje, o sprzedaży nieruchomości po dyspozytorni odkrywki Jóźwin w sąsiedztwie Kleczewa (województwo wielkopolskie, powiat koniński, gmina Kazimierz Biskupi, obręb Nieświastów, numer działki 380, powierzchnia 2,04 ha, numer KW 00055000/4).

Szacowana cena netto: 2.743.000,00 PLN (dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące PLN netto (sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% VAT)

Oferty można składać w okresie od 02 kwietnia do 05 kwietnia 2024r. wg zasad ujętych w zaproszeniu.

Pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży można składać w okresie od 18 marca do 28 marca 2024r do osoby prowadzącej postępowanie: Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@zepak.com.pl

Nieruchomości można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Tomaszem Lewandowskim tel. 722 117 247 , e-mail: Lewandowski.Tomasz@kwbkonin.pl

Terminy możliwej wizji lokalnej oraz szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie Platformy Logintrade (www.zepak.com.pl, w zakładce „Przetargi”- Platforma zakupowa).

Bezpośredni link do ogłoszenia