Sprzedaż nieruchomości z PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego S.A. informuje, o sprzedaży nieruchomości po dyspozytorni odkrywki Jóźwin w sąsiedztwie Kleczewa (województwo wielkopolskie, powiat koniński, gmina Kazimierz Biskupi, obręb Nieświastów, numer działki 380, powierzchnia 2,04 ha, numer KW 00055000/4).

Szacowana cena netto: 2.194.400,00 PLN (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta PLN netto (sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% VAT)

Oferty można składać w okresie od 06 maja do 15 maja 2024r. wg zasad ujętych w zaproszeniu.

Pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży można składać w okresie od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024r do osoby prowadzącej postępowanie: Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@zepak.com.pl
Nieruchomości można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Tomaszem Lewandowskim tel. 722 117 247 , e-mail: Lewandowski.Tomasz@kwbkonin.pl .
Informacji nt wymienionej nieruchomości udziela również Krzysztof Wesołowski (ZE PAK, Dział AP, tel. +48 722 117 200, e-mail Wesolowski.Krzysztof@zepak.com.pl ).

Terminy możliwej wizji lokalnej oraz szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie Platformy Logintrade (www.zepak.com.pl, w zakładce „Przetargi\Platforma zakupowa”).

Bezpośredni link do ogłoszenia